Bijstand advocaat in Almelo, Overijssel

Zoekt u een bijstand advocaat in Almelo of Overijssel?
Is uw bijstand uitkering afgewezen of stopgezet? Of krijgt u een boete?

Bent u financieel in de problemen gekomen en is uw aanvraag voor een bijstand uitkering afgewezen? Of is uw bijstand uitkering stopgezet of moet u een bijstand boete betalen? Dan kunt u het beste meteen contact opnemen met een bijstand advocaat. Voor een goede bijstand advocaat in Almelo of Overijssel kunt u contact met ons opnemen. Wij helpen u met een goed bezwaarschrift en met eventueel beroep bij de rechtbank. Natuurlijk kunnen wij u ook bijstaan in hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep.

Wanneer heeft u recht op bijstand?
U kunt een bijstandsuitkering krijgen als u niet genoeg inkomen of vermogen heeft. En als u niet voldoet aan de voorwaarden voor een andere uitkering.

De voorwaarden om een bijstandsuitkering te krijgen zijn o.a.:

  • U bent minimaal 18 jaar
  • U bent niet illegaal in Nederland
  • U hebt niet genoeg inkomen of vermogen voor uw levensonderhoud (het inkomen en vermogen van uw echtgenoot, partner of huisgenoot telt mee)
  • U kunt geen andere uitkering krijgen
  • U zit niet in de gevangenis (of huis van bewaring)
  • U zet zich in om werk te vinden en werkt mee met activiteiten van de gemeente daarvoor

Uw vermogen mag ook niet te hoog zijn.

Intrekking of herziening en terugvordering van bijstand uitkering

Als de gemeente van mening is dat u inkomsten niet heeft gemeld, terwijl u dat volgens de wet wel moest doen (schending van de inlichtingenplicht) dan zal de gemeente uw uitkering intrekken of herzien en/of ontvangen bijstandsuitkering terugvorderen. U kunt dan een bezwaarschrift indienen binnen zes weken vanaf het besluit van de gemeente. Het is essentieel dat u goede juridische argumenten (gronden) aanvoert in bezwaar, anders heeft het bezwaar weinig zin.

Boete besluit

Na het besluit over de intrekking of herziening en/of de terugvordering zal de gemeente ook een besluit nemen waarin aan u boete wordt opgelegd wegens schending van de inlichtingenplicht. Ook tegen dit besluit kan een bezwaarschrift ingediend worden binnen zes weken. Ook hier is het van groot belang om goede juridische gronden aan te voeren, om kans te maken in de bezwaar procedure.

Heeft u een bijstand besluit van de gemeente ontvangen? Neem direct contact op met de bijstand advocaat in Almelo (Overijssel) voor een gratis afspraak.


Deel dit via:
Facebooktwitterlinkedinmail