Bijstand bezwaar advocaat in Almelo, Overijssel

Zoekt u een gespecialiseerde bijstand advocaat in Almelo, Overijssel, of omgeving?
Is uw bijstandsuitkering afgewezen of stopgezet, herzien of teruggevorderd? Of krijgt u een boete?

Bent u financieel in de problemen gekomen en is uw aanvraag voor een bijstandsuitkering afgewezen? Of is uw bijstand uitkering stopgezet of moet u een bijstand boete betalen? Dan kunt u het beste meteen contact opnemen met een gespecialiseerde bijstandsadvocaat. Voor een goede bijstand advocaat in Almelo, Overijssel, of omgeving, kunt u contact met ons opnemen.

Wij helpen u met een goed bezwaarschrift en met eventueel beroep bij de rechtbank. Natuurlijk kunnen wij u ook bijstaan in hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep. Onze gespecialiseerde advocaat socialezekerheidsrecht is aangesloten bij de Specialisatievereniging voor Socialezekerheidsrecht Advocaten. Neem direct vrijblijvend contact met ons op. Onze juridische bijstand is in de meeste gevallen gratis voor u.

Wanneer heeft u recht op bijstand?
U kunt een bijstandsuitkering krijgen als u niet genoeg inkomen of vermogen heeft. En als u niet voldoet aan de voorwaarden voor een andere uitkering.

De voorwaarden om een bijstandsuitkering te krijgen zijn o.a.:

  • U bent minimaal 18 jaar
  • U bent niet illegaal in Nederland
  • U hebt niet genoeg inkomen of vermogen voor uw levensonderhoud (het inkomen en vermogen van uw echtgenoot, partner of huisgenoot telt mee)
  • U kunt geen andere uitkering krijgen
  • U zit niet in de gevangenis (of huis van bewaring)
  • U zet zich in om werk te vinden en werkt mee met activiteiten van de gemeente daarvoor

Uw vermogen mag ook niet te hoog zijn.

Intrekking of herziening en terugvordering van bijstandsuitkering

Als de gemeente van mening is dat u inkomsten niet heeft gemeld, terwijl u dat volgens de wet wel moest doen (schending van de inlichtingenplicht) dan zal de gemeente uw uitkering intrekken of herzien en/of ontvangen bijstandsuitkering terugvorderen. U kunt dan een bezwaarschrift indienen binnen zes weken vanaf het besluit van de gemeente. Het is essentieel dat u goede juridische argumenten (gronden) aanvoert in bezwaar, anders heeft het bezwaar weinig zin. Neem direct contact met ons op voor hulp bij bezwaar. Wij zijn hierin gespecialiseerd.

Samenwonen / gezamenlijke huishouding / wijziging hoofdverblijf

Uw bijstandsuitkering kan ook worden ingetrokken of herzien en teruggevorderd als de gemeente van mening is dat u samenwoont terwijl u alleenstaand heeft opgegeven. Dit komt regelmatig voor als mensen een LAT-relatie hebben en regelmatig bij elkaar blijven slapen. Ook kan de gemeente in zo’n geval oordelen dat u uw hoofdverblijf hebt gewijzigd. Of dat u zelfs niet meer in uw gemeente woont. Dit zijn lastige zaken en hebben grote financiele gevolgen voor u. Neem direct contact met ons op voor hulp bij bezwaar. Wij zijn hierin gespecialiseerd.

Boete besluit

Na het besluit over de intrekking of herziening en/of de terugvordering zal de gemeente meestal ook een besluit nemen waarin aan u boete wordt opgelegd wegens schending van de inlichtingenplicht. Ook tegen dit besluit kan een bezwaarschrift ingediend worden binnen zes weken. Ook hier is het van groot belang om goede juridische gronden aan te voeren, om kans te maken in de bezwaar procedure. Neem direct contact met ons op voor hulp bij bezwaar. Wij zijn hierin gespecialiseerd.

Heeft u een bijstand besluit van de gemeente ontvangen? Neem direct vrijblijvend contact op met onze advocaat bijstandsuitkering in Almelo (Overijssel).

Onze hulp is in de meeste gevallen gratis voor u.


Deel dit via:
Facebooktwitterlinkedinmail