Ziektewet-uitkering

Heb ik recht op een Ziektewet uitkering?
Als u werkt en dus een werkgever heeft, dan moet uw werkgever u doorgaans doorbetalen bij ziekte, twee jaar lang. Daarna valt u in principe onder de WIA.

Als u een werkgever heeft kunt u soms toch recht hebben op een Ziektewet-uitkering:

  • Als u onder de no-risk polis valt.
  • Als u ziek wordt door een orgaandonatie.
  • Als u ziek wordt door zwangerschap of bevalling.

Als u geen werkgever heeft kunt u soms recht hebben op een Ziektewet-uitkering:

  • Als u uitzendkracht, oproepkracht, of invalkracht bent en ziek wordt.
  • Als u een fictief dienstverband hebt en ziek wordt (zoals artiesten en thuiswerkers).
  • Als u een WW-uitkering, WIA-uitkering, WAO-uitkering, Wajong-uitkering of WAZ-uitkering krijgt en ziek wordt.
  • Als uw arbeidscontract stopt tijdens ziekte.
  • Als u binnen 4 weken na afloop van uw arbeidsovereenkomst ziek wordt.
  • Als u vrijwillig verzekerd bent voor de Ziektewet.

U hebt geen recht op een Ziektewet-uitkering:

  • Als u DGA bent (directeur-grootaandeelhouder).
  • Als u een eigen bedrijf heeft of begint.
  • Als u huishoudelijke hulp bent in veel gevallen.
  • Als u in het buitenland werkt.
  • Als u uw werk tijdelijk onderbreekt.

Aanvraag Ziektewet uitkering:
Een Ziektewet uitkering moet u aanvragen bij het UWV.
Als u geen werkgever heeft, moet u zich uiterlijk op de tweede ziektedag ziekmelden bij het UWV. Binnen vier weken moet u een brief krijgen waarin staat of u recht heeft op een Ziektewet uitkering.
Als u wel een werkgever heeft, hangt het af van uw situatie of u recht heeft op een Ziektewet uitkering. Uw werkgever moet de Ziektewet uitkering voor u aanvragen.

U komt in aanmerking voor een Ziektewet-uitkering als u uw eigen werk niet kan doen. Bij de Eerstejaar Ziektewet Beoordeling is de toets hetzelfde als bij de aanvraag van een WIA-uitkering.

Mijn aanvraag voor Ziektewet-uitkering is afgewezen. Wat kan ik doen?
Als uw aanvraag voor een Ziektewet-uitkering is afgewezen kunt u binnen de gestelde termijn een bezwaarschrift indienen bij het UWV. Dat staat op het besluit dat u hebt ontvangen.
Wacht hier niet mee tot de termijn bijna is verstreken!
Neem direct contact op voor hulp bij uw bezwaarschrift.

Mijn Ziektewet-uitkering is gekort. Wat kan ik doen?
Als uw Ziektewet-uitkering is gekort kunt u binnen de gestelde termijn een bezwaarschrift indienen bij het UWV. Dat staat op het besluit dat u hebt ontvangen.
Wacht hier niet mee tot de termijn bijna is verstreken!
Neem direct contact op voor hulp bij uw bezwaarschrift.

Ik heb een Ziektewet-uitkering aangevraagd maar heb nog niks ontvangen. Wat kan ik doen?
Het UWV moet in ieder geval binnen 8 weken een beslissing nemen. Als ze dat niet doet en ook geen bericht stuurt over verlenging van de termijn, dan kunt u een brief sturen en een dwangsom vragen. Het UWV moet dan binnen 2 weken alsnog een besluit sturen. Gebeurt dat niet dan kan beroep ingesteld worden bij de rechter en de dwangsom gevraagd worden aan de rechter. Wacht hier niet te lang mee.
Wacht hier niet mee tot de termijn bijna is verstreken!
Neem direct contact op voor hulp bij uw bezwaarschrift.

Mijn bezwaarschrift is afgewezen. Wat kan ik doen?
Als uw bezwaar is afgewezen (ongegrond of niet-ontvankelijk is verklaard) kunt u binnen de gestelde termijn in beroep gaan bij de rechtbank. Dat staat op het besluit dat u hebt ontvangen.
Wacht hier niet mee tot de termijn bijna is verstreken!
Neem direct contact op voor hulp bij uw bezwaarschrift.

Mijn beroep is afgewezen. Wat kan ik doen?
Als uw beroep is afgewezen (ongegrond of niet-ontvankelijk is verklaard door de rechtsbank) kunt u binnen de gestelde termijn in hoger beroep gaan bij de Centrale Raad van Beroep (CRvB). Dat staat in de uitspraak van de rechtbank.
Wacht hier niet mee tot de termijn bijna is verstreken!
Neem direct contact op voor hulp bij uw bezwaarschrift.

Over ons
Referenties


Deel dit via:
Facebooktwitterlinkedinmail