Bezwaar WW uitkering

Heb ik recht op een WW uitkering?
U kunt een WW uitkering krijgen als u geheel of gedeeltelijk werkloos bent geworden. WW betekent: Werkloosheids Wet. De WW-uitkering is als een tijdelijke uitkering bedoeld totdat u weer werk heeft gevonden. Om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering moet u in de periode van 36 maanden direct voordat u werkloos werd, minimaal 26 weken hebben gewerkt (wekeneis).

De voorwaarden om een WW uitkering te krijgen zijn o.a.:

  • U hebt in de periode van 36 maanden direct voordat u werkloos werd, minimaal 26 weken gewerkt (of bent op andere wijze verzekerd voor werkloosheid).
  • U verliest 5 of meer uren per week en ontvangt daar ook geen loon voor.
  • U bent niet werkloos door eigen schuld. Indien u zelf ontslag hebt genomen, hebt u enkel bij uitzondering recht op een WW-uitkering. Met een goed opgestelde vaststellingsovereenkomst kunt u wel een WW-uitkering krijgen.
  • U bent per direct beschikbaar voor betaalde arbeid.

Aanvraag WW uitkering:
Een WW uitkering moet u aanvragen bij het UWV, binnen een week na uw eerste dag werkloosheid. U moet zich ook bij het UWV Werkbedrijf inschrijven als werkzoekende. Als u dit niet tijdig doet kan uw uitkering gekort of zelfs geweigerd worden. WW-uitkering aanvragen | UWV | Particulieren.

Duur en hoogte WW uitkering:
De hoogte van de WW-uitkering hangt af van uw laatstverdiende loon. Ik word werkloos | UWV | Particulieren. U ontvangt tussen de 3 en 24 maanden een WW-uitkering, afhankelijk van het aantal jaren dat u heeft gewerkt. Als u nog geen werk heeft wanneer de WW uitkering stopt, dan komt u in principe in aanmerking voor een Bijstandsuitkering. Deze moet u zelf aanvragen: Aanvragen bijstandsuitkering | UWV | Particulieren.
Oudere werklozen kunnen in aanmerking komen voor een IOW uitkering.

Mogelijke aanvulling op basis van Toeslagenwet:
Als u met de WW-uitkering onder het sociaal minimum komt, kunt u een beroep doen op de Toeslagenwet voor een aanvulling tot het sociaal minimum. De hoogte hangt af van uw leefsituatie en leeftijd. Aanvragen toeslag | UWV | Particulieren.

Ziekte tijdens WW-uitkering:

Bent u ziek tijdens de WW-uitkering dan moet u zich op eerste ziektedag ziek melden bij het UWV. Tot 13 weken ziekte loopt de WW-uitkering door. Daarna kunt u recht hebben op een ZW-uitkering (Ziektewet).

Verplichtingen bij een WW uitkering:

  • U moet zo snel mogelijk proberen werk te vinden (sollicitatieplicht) dat aansluit bij uw opleiding en ervaring (passend werk).
  • Na een half jaar werkloosheid wordt ieder werk als passend beschouwd.
  • Aangeboden werk moet u accepteren, ook als het niet bij uw opleiding en ervaring past.
  • Wijzigingen in uw persoonlijke situatie die van invloed op de uitkering kunnen zijn moet u meteen melden.
  • U moet meewerken aan opleiding en (om)scholing.
  • U moet zich aan de controlevoorschriften houden.

Mijn aanvraag voor WW-uitkering is afgewezen. Wat kan ik doen?
Als uw aanvraag voor een WW uitkering is afgewezen kunt u binnen de gestelde termijn een bezwaarschrift indienen bij het UWV. Dat staat op het besluit dat u hebt ontvangen.
Wacht hier niet mee tot de termijn bijna is verstreken! Wij kunnen u helpen met de bezwaar procedure. Wij zijn hierin gespecialiseerd.
Neem direct contact op voor hulp bij uw bezwaarschrift.

Mijn WW uitkering is gekort. Wat kan ik doen?
Als uw WW-uitkering is gekort kunt u binnen de gestelde termijn een bezwaarschrift indienen bij het UWV. Dat staat op het besluit dat u hebt ontvangen.
Wacht hier niet mee tot de termijn bijna is verstreken! Wij kunnen u helpen met de bezwaar procedure. Wij zijn hierin gespecialiseerd.
Neem direct contact op voor hulp bij uw bezwaarschrift.

Ik heb een WW-uitkering aangevraagd maar heb nog niks ontvangen. Wat kan ik doen?
Het UWV moet in ieder geval binnen 8 weken een beslissing nemen. Als ze dat niet doet en ook geen bericht stuurt over verlenging van de termijn, dan kunt u een brief sturen en een dwangsom vragen. Het UWV moet dan binnen 2 weken alsnog een besluit sturen. Gebeurt dat niet dan kan beroep ingesteld worden bij de rechter en de dwangsom gevraagd worden aan de rechter. Wacht hier niet te lang mee.
Wacht hier niet mee tot de termijn bijna is verstreken! Wij kunnen u helpen met de bezwaar procedure. Wij zijn hierin gespecialiseerd.
Neem direct contact op voor hulp bij uw bezwaarschrift.

Mijn bezwaarschrift is afgewezen. Wat kan ik doen?
Als uw bezwaar is afgewezen (ongegrond of niet-ontvankelijk is verklaard) kunt u binnen de gestelde termijn in beroep gaan bij de rechtbank. Dat staat op het besluit dat u hebt ontvangen.
Wacht hier niet mee tot de termijn bijna is verstreken! Wij kunnen u helpen met de beroep procedure. Wij zijn hierin gespecialiseerd.
Neem direct contact op voor hulp bij uw beroepschrift.

Mijn beroep is afgewezen. Wat kan ik doen?
Als uw beroep is afgewezen (ongegrond of niet-ontvankelijk is verklaard door de rechtsbank) kunt u binnen de gestelde termijn in hoger beroep gaan bij de Centrale Raad van Beroep (CRvB). Dat staat in de uitspraak van de rechtbank.
Wacht hier niet mee tot de termijn bijna is verstreken! Wij kunnen u helpen met de hoger beroep procedure. Wij zijn hierin gespecialiseerd.
Neem direct contact op voor hulp bij uw hoger beroepschrift.

Wij kunnen u desgewenst helpen op basis van een toevoeging (pro deo).

Over ons
Referenties


Deel dit via:
Facebooktwitterlinkedinmail