WIA uitkering

Heb ik recht op een WIA uitkering?
U kunt een WIA uitkering krijgen als u na twee jaar ziekte niet of nauwelijks meer kunt werken. Onder de WIA uitkering vallen de WGA uitkering en de IVA uitkering. Als u na twee jaar ziekte wel kunt werken, maar minder dan voorheen, dan komt u in aanmerking voor een WGA uitkering. Als u na twee jaar ziekte niet of nauwelijks nog kunt werken, kunt u een IVA uitkering aanvragen. WIA betekent: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.

De voorwaarden om een WIA uitkering te krijgen zijn o.a.:

  • U bent twee jaar ziek geweest
  • Direct daarvoor heeft u in loondienst voor een werkgever gewerkt
  • U bent 35% tot 80% arbeidsongeschikt (WGA uitkering)
  • U bent minstens 80% arbeidsongeschikt, met een redelijke kans op herstel (WGA uitkering)
  • U bent volledig en blijvend arbeidsongeschikt cq minstens 80% arbeidsongeschikt maar met weinig of geen kans op herstel (IVA uitkering)

Loongerelateerde WGA-uitkering
Een loongerelateerde WGA uitkering krijgt u meestal eerst. Deze uitkering krijgt u minimaal 3 maanden en maximaal 38 maanden. Dit is afhankelijk van hoe lang u heeft gewerkt. De voorwaarden zijn:

  • U bent minimaal 35% arbeidsongeschikt, maar niet blijvend of volledig
  • U heeft minimaal 26 weken gewerkt in de periode van 36 weken voordat u in aanmerking kwam voor de WGA uitkering (de referte eis)

WGA-loonaanvulling of vervolguitkering
Als de loongerelateerde WGA uitkering afloopt komt u in aanmerking voor loonaanvulling of een vervolguitkering. Dit geldt ook als u niet aan de referte eis voldeed.

U ontvangt loonaanvulling als u minimaal 80% arbeidsongeschikt bent.

Bent u 35% tot 80% arbeidsongeschikt? Dan is het afhankelijk van uw inkomen welke uitkering u krijgt:

  • Als u minimaal 50% verdient van het bedrag dat UWV zegt dat u nog kunt verdienen, dan krijgt u een loonaanvullingsuitkering
  • Als u minder dan 50% verdient van het bedrag dat UWV zegt dat u nog kunt verdienen, dan krijgt u een vervolguitkering

IVA uitkering
U kunt een IVA uitkering krijgen als u twee jaar ziek bent geweest en volledig en blijvend arbeidsongeschikt bent cq minstens 80% arbeidsongeschikt maar met weinig of geen kans op herstel. De IVA uitkering krijgt u in principe totdat u AOW leeftijd heeft bereikt. U kunt niet meer werken. U hoeft dus ook niet te solliciteren. Als u na twee jaar ziekte al volledig en blijvend arbeidsongeschikt bent kunt u de IVA uitkering al aanvragen.

Aanvraag WIA uitkering
Een WIA uitkering moet u aanvragen bij het UWV.

Mijn aanvraag voor een WIA uitkering is afgewezen. Wat kan ik doen?
Als uw aanvraag voor een WIA uitkering is afgewezen kunt u binnen de gestelde termijn een bezwaarschrift indienen bij het UWV. Dat staat op het besluit dat u heeft ontvangen.
Wacht hier niet mee tot de termijn bijna is verstreken! Bel direct voor hulp bij bezwaar! 0546-890110.

Mijn WIA uitkering is gekort. Wat kan ik doen?
Als uw uitkering is gekort kunt u binnen de gestelde termijn een bezwaarschrift indienen bij het UWV. Dat staat op het besluit dat u heeft ontvangen.
Wacht hier niet mee tot de termijn bijna is verstreken! Bel direct voor hulp bij bezwaar! 0546-890110.

Mijn WIA uitkering is stopgezet. Wat kan ik doen?
Als uw uitkering is beëindigd kunt u binnen de gestelde termijn een bezwaarschrift indienen bij het UWV. Dat staat op het besluit dat u heeft ontvangen.
Wacht hier niet mee tot de termijn bijna is verstreken! Bel direct voor hulp bij bezwaar! 0546-890110.

Ik heb een WIA uitkering aangevraagd maar heb nog niks ontvangen. Wat kan ik doen?
Het UWV moet in ieder geval binnen 8 weken een beslissing nemen. Als ze dat niet doet en ook geen bericht stuurt over verlenging van de termijn, dan kunt u een brief sturen en een dwangsom vragen. Het UWV moet dan binnen 2 weken alsnog een besluit sturen. Gebeurt dat niet dan kan beroep ingesteld worden bij de rechter en de dwangsom gevraagd worden aan de rechter. Wacht hier niet te lang mee.
Neem direct contact op als uw aanvraag te lang duurt! 0546-890110.

Mijn bezwaarschrift is afgewezen. Wat kan ik doen?
Als uw bezwaar is afgewezen (ongegrond of niet-ontvankelijk is verklaard) kunt u binnen de gestelde termijn in beroep gaan bij de rechtbank. Dat staat op het besluit dat u heeft ontvangen.
Wacht hier niet mee tot de termijn bijna is verstreken! Bel direct voor hulp bij bezwaar! 0546-890110.

Mijn beroep is afgewezen. Wat kan ik doen?
Als uw beroep is afgewezen (ongegrond of niet-ontvankelijk is verklaard door de rechtsbank) kunt u binnen de gestelde termijn in hoger beroep gaan bij de Centrale Raad van Beroep (CRvB). Dat staat in de uitspraak van de rechtbank.
Wacht hier niet mee tot de termijn bijna is verstreken! Bel direct voor hulp bij beroep! 0546-890110.

U wordt geholpen op basis van een toevoeging (pro deo)


Deel dit via:
Facebooktwitterlinkedinmail