Wat moet ik doen als mijn werknemer zich ziek meldt?

Als uw werknemer zich ziek meldt, moet u diverse dingen doen. U bent namelijk verantwoordelijk voor het verzuimbeleid en re-integratie gedurende de eerste twee (of drie) jaren van arbeidsongeschiktheid.

U moet de ziekmelding registreren en verwerken. Ook zult u een aantal vragen moeten stellen. Hier is een spanningsveld met het recht op privacy van de werknemer. Er moeten voldoende gegevens worden geregistreerd, maar niet zoveel dat ze het privacyrecht schenden. Medische gegevens mogen niet gevraagd worden. De verwachte duur van de ziekte en een eventueel verpleegadres bijvoorbeeld wel.

Het is verstandig om met een standaard vragenlijst te werken. Verder moet u de ziekmelding doorgeven aan de bedrijfsarts of arbodienst. De werkgever kan de bedrijfsarts of arbodienst de werknemer laten controleren. Dit kan afhankelijk zijn van de mate van ziekteverzuim van de betreffende werknemer.

Uw werknemers moeten weten wat er van hun verwacht wordt bij ziekte. Het is daarom belangrijk om een verzuimreglement te hebben en deze van toepassing te verklaren in de arbeidsovereenkomst. Natuurlijk is het ook belangrijk dat in iedere situatie het verzuimreglement precies gevolgd wordt.

Als verwacht wordt dat uw werknemer langere tijd ziek zal zijn, zal een vervanger moeten worden gezocht. Dit kan bijvoorbeeld door een uitzendkracht in te huren of een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en/of voor de duur van de arbeidsongeschiktheid aan te gaan.

Bij terugkeer van uw werknemer is het verstandig om een verzuimgesprek aan te gaan. Dit is om te achterhalen wat de reden is van het (frequente) ziekteverzuim en of er een verband is met de werksituatie. Als dat het geval is kunnen mogelijk maatregelen worden genomen die toekomstig ziekteverzuim kunnen voorkomen.

Als uw werknemer langer dan zes weken arbeidsongeschikt is moeten er diverse stappen gevolgd worden. Daarover de volgende keer meer.

Heeft u problemen met een zieke werknemer? Neem dan vrijblijvend contact op.

Over ons
Referenties
Contact


Deel dit via:
Facebooktwitterlinkedinmail