Wat moet ik doen als mijn werknemer de verzuim voorschriften niet naleeft?

Als werkgever heeft u controlevoorschriften (in overleg met de arbodienst of bedrijfsarts) opgesteld. Daaraan moeten de werknemer zich strikt houden om zijn recht op loondoorbetaling te houden. Een werknemer heeft in beginsel recht op twee jaar loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid.

Loonopschorting versus loonstopzetting

Als uw werknemer zich niet aan de controlevoorschriften houdt en u dus niet kunt (laten) controleren of de werknemer ziek is, kunt u (en moet u) het loon opschorten. Zodra de werknemer de controlevoorschriften weer naleeft, moet u alsnog het ingehouden loon uitbetalen.

Loonopschorting is wat anders dan loonstopzetting. En het wordt ook in verschillende situaties ingezet.

Loonopschorting past u toe als de werknemer de controlevoorschriften niet naleeft.
Loonstopzetting past u toe als uw werknemer:

  • gedrag heeft dat er opzettelijk op gericht is om ziek te worden;
  • valse informatie heeft verstrekt;
  • zijn genezing belemmert of vertraagt;
  • weigert passende arbeid te verrichten;
  • geen medewerking verleent aan voorschriften of maatregelen voor het verrichten van passende arbeid;
  • zijn re-integratieplichten niet nakomt.

Zodra de reden voor loonstopzetting wegvalt (de werknemer werkt weer mee) dan moet het loon weer betaald worden, maar alleen vanaf die datum. Het niet uitbetaalde loon in de voorliggende periode wordt niet, zoals bij loonopschorting, alsnog uitbetaald.

Sanctie opleggen is niet vrijblijvend
Als werkgever kunt u en moet u een sanctie opleggen als uw werknemer zich niet aan de controlevoorschriften houdt (loonopschorting) of als hij reden geeft voor loonstopzetting. Dat is niet vrijblijvend.

Loonsanctie van UWV (derde jaar loondoorbetaling)
Als u dat niet op het juiste moment doet, kan het UWV aan het eind van de twee jaar loondoorbetaling vaststellen dat u niet alles heeft gedaan in het kader van re-integratie en kan aan u een loonsanctie opgelegd worden. Dat betekent dat u nog (maximaal) een derde jaar loon moet doorbetalen.

Let dus goed op dat u de juiste sanctie op het juiste moment oplegt. En zorg dat u alles goed documenteert.

Heeft u problemen met een zieke werknemer? Neem dan vrijblijvend contact op.

Over ons
Referenties
Contact


Deel dit via:
Facebooktwitterlinkedinmail