Wat mag de sociale recherche allemaal?

Wat is uitkeringsfraude?
Heeft u een bijstandsuitkering, dan kan het zijn dat de sociale recherche onderzoek naar u gaat doen. Dat gebeurt als de sociale recherche het vermoeden heeft van uitkeringsfraude. Het hoeft er niet om te gaan dat u opzettelijk verkeerde informatie aan de gemeente geeft of dat u zwart werkt.

Het kan ook gaan om de situatie dat u denkt dat u alleenstaand bent en geen gezamenlijke huishouding voert, maar dat de gemeente daaraan twijfelt. Of dat u denkt dat u alle relevante informatie meldt aan de gemeente, maar dat u toch wat over het hoofd heeft gezien. Als uw werkelijke situatie niet klopt met wat u heeft doorgegeven, dan valt het al onder uitkeringsfraude.

Wat mag de sociale recherche allemaal?
Als de gemeente twijfelt of de informatie die u heeft gemeld wel klopt of twijfelt of u wel (nog) recht heeft op een bijstandsuitkering, dan kan de sociale dienst een onderzoek naar u instellen. U hoeft daar niets van te merken.

Maar wat mag de sociale recherche allemaal? De sociale recherche mag heel veel. Meer dan de politie in een strafrechtelijk onderzoek. De sociale recherche mag aangekondigd bij u aan de deur komen voor een huisbezoek. Ze kunnen dan uw kasten bekijken, de post, de meterstanden, koelkast, wasmachine en was, badkamer, etc. Dit is om te onderzoeken of u alleen woont of samenwoont.

De sociale recherche mag ook observeren in uw straat en ze mogen de buren ondervragen. Dit om te onderzoeken hoe vaak u thuis bent en of er meer mensen in uw woning verblijven en zo ja wanneer.

Maar wat de sociale recherche niet mag is afluisterapparatuur gebruiken.

U bent niet verplicht om mee te werken aan een huisbezoek. Maar als u dat niet doet, kan de gemeente uw bijstand uitkering stopzetten, omdat u niet meewerkt.

Ook kunt u uitgenodigd worden op kantoor van de gemeente voor een verhoor door de sociale recherche. U bent in die situatie wel verplicht tot antwoorden. Er geldt geen zwijgrecht. Als u niet meewerkt, kan uw uitkering stopgezet worden.

Mogelijke gevolgen van het onderzoek door de sociale recherche
Als de sociale recherche tot de conclusie komt dat u geen recht heeft op een bijstandsuitkering, zal de uitkering worden stopgezet.
Als de conclusie is dat u niet alleenstaand bent maar een gezamenlijke huishouding hebt, dan zal uw uitkering worden herzien en teruggevorderd, en in sommige gevallen stopgezet.
Als de sociale recherche concludeert dat u wel recht had op een uitkering, maar ook inkomsten had, zal uw uitkering worden herzien en teruggevorderd.
En in veel van deze gevallen zal de gemeente ook een boete opleggen omdat u niet de juiste informatie heeft doorgegeven.

In al deze gevallen kunt u een bezwaarschrift indienen tegen het besluit van de Gemeente. Neemt u dan meteen contact op.

Neem een advocaat mee naar het verhoor bij de sociale recherche
Het is verstandig om een advocaat mee te nemen naar het verhoor. U moet dan nog steeds alle vragen beantwoorden, maar de advocaat kan u daarmee helpen. Ook kan de advocaat in de gaten houden of het wel klopt wat de sociale recherche in de schriftelijke verklaring zet. Ook kan de advocaat ervoor zorgen dat u niet een verklaring tekent waarin u afstand doet van uw bijstandsuitkering.

Neem direct contact op als u een uitnodiging heeft ontvangen voor een verhoor bij de sociale recherche of als u een besluit heeft ontvangen van de gemeente. Wij helpen u graag.

Over ons
Referenties
Contact


Deel dit via:
Facebooktwitterlinkedinmail