WAO uitkering

Heb ik recht op WAO?
Alleen als u op 1 januari 2006 al een WAO uitkering ontving, kunt u nog recht hebben op een WAO uitkering. WAO betekent: Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering. De WIA is in de plaats gekomen van de WAO.

De WAO heeft twee soorten uitkeringen:
1. Tijdelijke loondervingsuitkering: voor mensen van 34 jaar en ouder. De loondervingsuitkering wordt minimaal 6 maanden en maximaal 6 jaar verstrekt. De duur van deze uitkering is afhankelijk van uw leeftijd toen u arbeidsongeschikt werd.
2. Vervolguitkering: Deze uitkering krijgt u na de loondervingsuitkering. Mensen tot en met 32 jaar kwamen direct in aanmerking voor de vervolguitkering. De vervolguitkering eindigt als u de AOW leeftijd bereikt.

Wijziging gezondheid:
Als uw gezondheid beter of slechter wordt kunt u met een herkeuring te maken krijgen. Het resultaat van de herkeuring kan gevolgen hebben voor uw uitkering. U kunt ook zelf een herkeuring aanvragen.

Verlaging WAO uitkering:
Als uw WAO uitkering lager wordt door een herkeuring, moet u (meer) werk zoeken om uw inkomen aan te vullen. Als het niet lukt om (meer) passend werk te vinden, kunt u in aanmerking komen voor een WW-uitkering. De WW-uitkering krijgt u dan in aanvulling op uw WAO uitkering. Als u al een aanvullende WW-uitkering ontving, kan die WW-uitkering hoger worden.

Einddatum WAO uitkering:
De WAO uitkering heeft geen einddatum. De WAO uitkering kan stoppen omdat u bijvoorbeeld weer kan werken of omdat u de AOW leeftijd bereikt.

Ik ben het niet eens met het resultaat van een WAO herkeuring. Wat kan ik doen?
Dan kunt u binnen de gestelde termijn een bezwaarschrift indienen bij het UWV. Dat staat op het besluit dat u hebt ontvangen.
Wacht hier niet mee tot de termijn bijna is verstreken!
Bel direct voor hulp bij bezwaar! 0546-890110.

Mijn WAO uitkering is verlaagd of beëindigd. Wat kan ik doen?
Dan kunt u binnen de gestelde termijn een bezwaarschrift indienen bij het UWV. Dat staat op het besluit dat u hebt ontvangen.
Wacht hier niet mee tot de termijn bijna is verstreken!
Bel direct voor hulp bij bezwaar! 0546-890110.

Mijn bezwaarschrift is afgewezen. Wat kan ik doen?
Als uw bezwaar is afgewezen (ongegrond of niet-ontvankelijk is verklaard) kunt u binnen de gestelde termijn in beroep gaan bij de rechtbank. Dat staat op het besluit dat u heeft ontvangen.
Wacht hier niet mee tot de termijn bijna is verstreken!
Bel direct voor hulp bij bezwaar! 0546-890110.

Mijn beroep is afgewezen. Wat kan ik doen?
Als uw beroep is afgewezen (ongegrond of niet-ontvankelijk is verklaard door de rechtsbank) kunt u binnen de gestelde termijn in hoger beroep gaan bij de Centrale Raad van Beroep (CRvB). Dat staat in de uitspraak van de rechtbank.
Wacht hier niet mee tot de termijn bijna is verstreken!
Bel direct voor hulp bij beroep! 0546-890110

U wordt geholpen op basis van een toevoeging (pro deo)


Deel dit via:
Facebooktwitterlinkedinmail