Bezwaar stopzetting WIA uitkering

Als u een WIA uitkering krijgt en u weer meer kunt verdienen, dan kan uw WIA uitkering stoppen. Wanneer de uitkering stopt, hangt af van de soort WIA uitkering die u heeft.

Loongerelateerde uitkering (LGU)

De loongerelateerde uitkering is de eerste die u krijgt. Deze uitkering ontvangt u altijd tot de maximale duur. Ook als u weer meer dan 65% verdient van wat u verdiende voordat u ziek werd. De maximale duur is per persoon verschillend en hangt af van wat u heeft opgebouwd. De duur staat in het toekenningsbesluit van het UWV.

Na de loongerelateerde uitkering ontvangt u een loonaanvullingsuitkering (als u voldoende werkt of als u 80-100 % arbeidsongeschikt bent) of een vervolguitkering (in de andere gevallen).

Loonaanvullingsuitkering (LAU) en de vervolguitkering (VVU)

Als u weer meer verdient dan 65% van uw oude loon tijdens of na de LGU dan stopt vanaf dat moment de loonaanvullingsuitkering of vervolguitkering na 1 jaar. U kunt dus ook korter dan 1 jaar een loonaanvullingsuitkering of vervolguitkering krijgen of deze helemaal niet krijgen.

Als u een WIA uitkering heeft en de arbeidsdeskundige oordeelt dat u meer dan 65% van uw oude loon kan verdienen, maar dit niet doet, dan stopt uw WIA uitkering na twee maanden.

Stopzetting WIA uitkering

Als uw WIA uitkering wordt stopgezet dan ontvangt u daarvan een schriftelijk besluit van het UWV. U kunt daar binnen 6 weken een bezwaarschrift tegen indienen. Het is verstandig om dat door een specialist te laten doen, zodat de juiste juridische argumenten worden aangevoerd.

Heeft u een negatief besluit van het UWV ontvangen? Wij helpen u met het bezwaarschrift. Neem direct contact met ons op.


Deel dit via:
Facebooktwitterlinkedinmail