Wajong uitkering

Heb ik recht op een Wajong uitkering?
U kunt sinds de Participatiewet van 2015 alleen nog een Wajong uitkering krijgen als u nooit (meer) kunt werken door ziekte of een handicap. Wajong betekent: Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten. U moet aan de volgende voorwaarden voldoen.

De voorwaarden om een Wajong uitkering te krijgen zijn:

 • U kunt door ziekte of handicap nooit (meer) werken, en
 • U heeft de ziekte of handicap op het moment dat u 18 jaar wordt, of
 • U kreeg de ziekte of handicap tussen uw 18e en 30e, en in het jaar voordat u de de ziekte of handicap kreeg volgde u minimaal 6 maanden een studie. 

U kunt nooit meer werken als u duurzaam geen arbeidsvermogen heeft. De voorwaarden voor arbeidsvermogen zijn:

 Ook gelden de volgende voorwaarden om een Wajong uitkering te krijgen: 

 • U woont in Nederland, en
 • U bent 18 jaar of ouder, en
 • Op dit moment volgt u geen opleiding. 

Duur Wajong uitkering:
U heeft recht op de Wajong uitkering als u 18 jaar wordt of één jaar nadat u de ziekte of handicap tijdens uw studie kreeg. De Wajong-uitkering kan doorlopen tot uw AOW-leeftijd.

Einde Wajong uitkering:
De Wajong uitkering eindigt als: 

 • U weer kunt werken, of
 • U de AOW-leeftijd bereikt, of
 • U in het buitenland gaat wonen, of
 • U zich niet aan de gestelde regels houdt, of
 • U langer dan een maand gedetineerd bent.  

Bestaande Wajongers:
Kunt u niet werken? Dan behoudt u gewoon uw Wajong uitkering.
Kunt u wel nog (gedeeltelijk) werken? Dan behoudt u ook uw Wajong uitkering, maar de hoogte van uw uitkering kan in 2018 omlaag zijn gaan. De uitkering is dan maximaal 70% van het minimumloon geworden. Ook krijgt u begeleiding bij het vinden van passend werk.

Nieuwe Wajongers:
Mensen die nooit (meer) kunnen werken, duurzaam geen arbeidsvermogen hebben, kunnen een Wajong uitkering krijgen. Jonggehandicapten die wel (gedeeltelijk) kunnen werken, of die geen arbeidsvermogen hebben maar bij wie het niet duurzaam is, kunnen een Bijstandsuitkering krijgen. En zij krijgen begeleiding bij het vinden van passend werk.

Participatiewet en Wajong:
Per 1 januari 2015 vervangt de Participatiewet een groot deel van de Wet Wajong. De Participatiewet heeft gevolgen voor mensen met een Wajong uitkering van voor 2015 (Bestaande Wajongers) en mensen die vanaf 2015 een Wajong uitkering aanvragen (Nieuwe Wajongers).

Wanneer Bijstand in plaats van Wajong?
Als u van jongs af aan al de ziekte of handicap had, en wel (deels) kunt werken, of niet kunt werken maar niet duurzaam, dan krijgt u geen Wajong uitkering. U kunt in aanmerking komen voor een Bijstandsuitkering.

Herbeoordeling Wajong:
Er zijn in 2018 herbeoordelingen geweest voor (sommige) mensen met een Wajong uitkering van voor 2010 (Oude Wajong). Voor mensen met een Wajong uitkering van na 2010 (Nieuwe Wajong) werd geen herbeoordeling gedaan.

Mijn aanvraag voor Wajong uitkering is afgewezen. Wat kan ik doen?
Als uw aanvraag voor een Wajong uitkering is afgewezen kunt u binnen de gestelde termijn een bezwaarschrift indienen bij het UWV. Dat staat op het besluit dat u hebt ontvangen.
Wacht hier niet mee tot de termijn bijna is verstreken! Wij zijn hierin gespecialiseerd en helpen u met de bezwaar procedure.
Neem direct contact op voor hulp bij uw bezwaarschrift. Dit is in veel gevallen gratis voor u.

Mijn Wajong uitkering is gekort. Wat kan ik doen?
Als uw Wajong uitkering is gekort kunt u binnen de gestelde termijn een bezwaarschrift indienen bij het UWV. Dat staat op het besluit dat u hebt ontvangen.
Wacht hier niet mee tot de termijn bijna is verstreken! Wij zijn hierin gespecialiseerd en helpen u met de bezwaar procedure.
Neem direct contact op voor hulp bij uw bezwaarschrift. Dit is in veel gevallen gratis voor u.

Ik heb een Wajong uitkering aangevraagd maar heb nog niks ontvangen. Wat kan ik doen?
Het UWV moet in ieder geval binnen 8 weken een beslissing nemen. Als ze dat niet doet en ook geen bericht stuurt over verlenging van de termijn, dan kunt u een brief sturen en een dwangsom vragen. Het UWV moet dan binnen 2 weken alsnog een besluit sturen. Gebeurt dat niet dan kan beroep ingesteld worden bij de rechter en de dwangsom gevraagd worden aan de rechter. Wacht hier niet te lang mee.
Wacht hier niet mee tot de termijn bijna is verstreken! Wij zijn hierin gespecialiseerd en helpen u met de bezwaar en beroep procedure.
Neem direct contact op voor hulp bij uw bezwaarschrift. Dit is in veel gevallen gratis voor u.

Mijn bezwaarschrift is afgewezen. Wat kan ik doen?
Als uw bezwaar is afgewezen (ongegrond of niet-ontvankelijk is verklaard) kunt u binnen de gestelde termijn in beroep gaan bij de rechtbank. Dat staat op het besluit dat u hebt ontvangen.
Wacht hier niet mee tot de termijn bijna is verstreken! Wij zijn hierin gespecialiseerd en helpen u met de beroep procedure.
Neem direct contact op voor hulp bij uw beroepschrift. Dit is in veel gevallen gratis voor u.

Mijn beroep is afgewezen. Wat kan ik doen?
Als uw beroep is afgewezen (ongegrond of niet-ontvankelijk is verklaard door de rechtsbank) kunt u binnen de gestelde termijn in hoger beroep gaan bij de Centrale Raad van Beroep (CRvB). Dat staat in de uitspraak van de rechtbank.
Wacht hier niet mee tot de termijn bijna is verstreken! Wij zijn hierin gespecialiseerd en helpen u met de hoger beroep procedure.
Neem direct contact op voor hulp bij uw hoger beroepschrift. Dit is in veel gevallen gratis voor u.

U komt in de meeste gevallen in aanmerking voor een toevoeging (pro deo advocaat).

Over ons
Referenties


Deel dit via:
Facebooktwitterlinkedinmail