Voorwaarden voor een IVA-uitkering

Als uw werknemer twee jaar ziek in dienst is geweest dan kan hij of zij in aanmerking komen voor een WIA-uitkering van UWV. Een WIA-uitkering bestaat uit een WGA-uitkering of een IVA-uitkering. Als uw werknemer niet volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is dan krijgt hij of zij een WGA-uitkering. Als uw werknemer wel volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is dan hij of zij een IVA-uitkering.

Een IVA-uitkering is voor zowel werkgever als werknemer gunstig. Voor u als werkgever omdat de kosten van de uitkering niet (deels) voor uw rekening komen. En voor uw werknemer omdat dit de hoogste uitkering is en het huidige beleid van UWV is dat er geen herkeuringen worden uitgevoerd.

Wat zijn de voorwaarden van een IVA-uitkering?

Een IVA-uitkering (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten) is een uitkering van UWV die wordt verstrekt aan mensen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Om in aanmerking te komen voor een IVA-uitkering, moeten de volgende voorwaarden worden voldaan:

Arbeidsongeschiktheid: Je moet volledig arbeidsongeschikt zijn, wat betekent dat je door ziekte of handicap niet in staat bent om meer dan 20% van het maatmaninkomen te verdienen. Het maatmaninkomen is het inkomen dat je zou kunnen verdienen als je gezond zou zijn (het laatstverdiende loon).

Duurzaamheid: De arbeidsongeschiktheid moet duurzaam zijn, wat inhoudt (kort gezegd) dat er geen mogelijkheden zijn (of een zeer kleine kans) voor herstel of verbetering van je arbeidsvermogen binnen 5 jaar.

Wachttijd: Je moet een wachttijd van 104 weken (2 jaar) hebben doorlopen. Tijdens deze periode heb je recht op loon of een Ziektewet-uitkering.

Heeft UWV aan uw werknemer een WGA-uitkering toegekend in plaats van een IVA-uitkering? Dan kunt u daartegen in bezwaar bij het UWV. Onze advocaat socialezekerheidsrecht kan u bijstaan in bezwaar. Zij heeft hier veel ervaring mee. Regelmatig met goed resultaat.

Neem direct contact op om de mogelijkheden van bezwaar te bespreken.


Over ons

Referenties


Deel dit via:
Facebooktwitterlinkedinmail