Verzoek vervallenverklaring schriftelijke aanwijzing jeugdbeschermer

De jeugdbeschermer, medewerker van de Gercertificeerde Instelling (GI), kan een schriftelijke aanwijzing geven aan de ouders van een kind onder OTS of dat uit huis is geplaatst. In de schriftelijke aanwijzing word een instructie opgenomen (bijvoorbeeld om zorg te accepteren) of een omgangsregeling.

Als u het niet eens bent met de schriftelijke aanwijzing kan binnen twee weken een verzoek tot vervallenverklaring worden ingediend bij de kinderrechter. Het verzoek kan worden ingediend door of namens een met gezag belaste ouder of een kind vanaf twaalf jaar.

De schriftelijke aanwijzing blijft geldig totdat de kinderrechter heeft beslist tot gehele of gedeeltelijke vervallenverklaring. Indiening van het verzoek heeft dus geen schorsende werking, zoals dat heet.

Een schriftelijke aanwijzing geldt als een besluit van een instantie, waarop het bestuursrecht van toepassing is. Dat betekent concreet dat de kinderrechter zal bekijken of het besluit voldoende zorgvuldig is geweest, voldoende is gemotiveerd en of met alle betrokken belangen rekening is gehouden. De kinderrechter kan ook rekening houden met omstandigheden van na de schriftelijke aanwijzing.

De kinderrechter kan bij een beslissing tot gehele of gedeeltelijke vervallenverklaring in zijn beslissing ook aangeven welke regeling hij of zij wel passend vindt.

Hoger beroep is in beginsel niet mogelijk tegen de beslissing van de kinderrechter.

Als een schriftelijke aanwijzing al een tijd geldt, kan ook een verzoek worden ingediend tot intrekking van de schriftelijke aanwijzing. Daarvoor kunnen gewijzigde omstandigheden aangedragen worden.

Heeft u een schriftelijke aanwijzing ontvangen? En bent u het daarmee niet eens? Neem dan meteen contact op met onze gespecialiseerde OTS advocaat!

Onze OTS advocaat is gespecialiseerd in het jeugdrecht en is aspirant-lid van de Specialisatievereniging voor jeugdrecht advocaten (NVJA).

Over ons
Referenties
Neem vrijblijvend contact op om uw mogelijkheden te bespreken


Deel dit via:
Facebooktwitterlinkedinmail