Overgangsregeling van Minister Asscher: Transitievergoeding voor tijdelijke werknemers

Een nieuwsbericht op de website van Rijksoverheid van 24 februari 2015 informeert over een overgangsregeling die Minister Asscher invoert voor de transitievergoeding die vanaf 1 juli 2015 gaat gelden onder de nieuwe Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Het gaat hierbij specifiek om tijdelijke werknemers, zoals seizoenswerkers in tuinbouw, recreatie en horeca.

“Er komt een overgangsregeling voor de transitievergoeding om te voorkomen dat tijdelijke werknemers, zoals seizoenswerkers in de horeca, recreatie en tuinbouwsector niet opnieuw ingehuurd worden en werkgevers met andere tijdelijke werknemers aan de slag gaan. Vanaf 1 juli 2015 hebben tijdelijke werknemers recht op een transitievergoeding als na ten minste twee jaar de arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd door de werkgever. De hoogte daarvan wordt in het oorspronkelijke voorstel bepaald door de gewerkte periodes van voor 1 juli 2015.

Door de overgangsregeling telt straks alleen nog het arbeidsverleden van tijdelijke krachten vanaf 1 juli 2012 – met een onderbreking korter dan zes maanden – mee voor de transitievergoeding. Zo wordt voorkomen dat werkgevers door de opbouw van de transitievergoeding werknemers niet meer aannemen. Tijdelijke arbeidsovereenkomsten van voor 1 juli 2012 tellen alleen mee met een onderbreking van ten hoogste drie maanden. Dat sluit aan ook bij het overgangsrecht voor de ketenbepaling. (…)”
(bron: website Rijksoverheid)


Deel dit via:
Facebooktwitterlinkedinmail