Over ons

VDG advocatuur is het specialistische advocatenkantoor in Almelo, Twente, van advocaat mevr. mr. S. van de Griek. Zij is advocaat sinds 2002. Zij staat zowel bedrijven als particulieren bij op een select aantal rechtsgebieden.

Advocaat Saskia van de Griek

Socialezekerheidsrecht (uitkering)
Zij heeft 22 jaar ervaring in bestuursrecht procedures en heeft zich daarbinnen gespecialiseerd in het socialezekerheidsrecht, zoals een bezwaarschrift bij UWV of gemeente, beroep bij de rechtbank en hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep, over uitkering en wmo: WIA, WGA, IVA, Ziektewet, Wajong en WW. Zij staat hierin zowel werkgevers als particulieren bij. Zij heeft veel ervaring in het werken met instanties, zoals UWV, SVB en gemeente.

Mevr. Van de Griek is in het bijzonder specialist in WIA zaken en Wajong zaken.

Zij is dan ook gespecialiseerd in het socialezekerheidsrecht, ook wel sociaal zekerheidsrecht genoemd. Ze is ook lid van de Specialisatievereniging voor socialezekerheidsrecht advocaten (SSZ) en van de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN).

Jeugdrecht (OTS en uithuisplaatsing)
Daarnaast specialiseert zij zich sinds vele jaren in het civiele jeugdrecht, op het gebied van ondertoezichtstelling (OTS) en uithuisplaatsing (UHP). Zij kan u bijstaan in verweer bij de rechtbank tegen een dreigende OTS of uithuisplaatsing, of een verlenging daarvan of een gezagsbeeindiging na OTS. Ook bijstand in hoger beroep is mogelijk bij het Gerechtshof. Of een verzoek vervallenverklaring tegen een schriftelijke aanwijzing van de gezinsvoogd, of een omgangsregeling na uithuisplaatsing van uw kind.

Zij specialiseert zich dan ook in het civiele jeugdrecht en is aangesloten bij de Specialisatievereniging voor jeugdrecht advocaten (NVJA).

Arbeidsrecht (vaststellingsovereenkomst)
Naast de specialisaties in het socialezekerheidsrecht (uitkeringen) en het civiele jeugdrecht (OTS en UHP), specialiseert zij zich in het arbeidsrecht, specifiek en alleen op het gebied van beeindiging van een arbeidsovereenkomst middels een vaststellingsovereenkomst en de onderhandeling daarover. Zij staat werkgevers en werknemers bij. Zij heeft veel ervaring met contracten en het voeren van onderhandeling. Voor het opstellen en controleren of nakijken van een vaststellingsovereenkomst bent u dus bij haar aan het juiste adres. Gerechtelijke procedures in het arbeidsrecht doet zij niet meer.

Lidmaatschappen en registratie van specialisaties
Mevr. mr. S. van de Griek is lid van de Specialisatievereniging Sociaal Zekerheidsrecht (SSZ) en lid van de Specialisatievereniging voor jeugdrecht advocaten (NVJA). En is bij de Raad voor Rechtsbijstand geregistreerd voor de specialisaties: sociale zekerheidsrecht en civiel jeugdrecht. Verder is zij geregistreerd als advocaat bij de Orde van Advocaten Overijssel. Natuurlijk is zij ook als advocaat geregistreerd bij de Nederlandse Orde van Advocaten. Ook is zij lid van de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN).

Diensten
Referenties

Neem contact op om met deze advocaat een afspraak te maken.


Deel dit via:
Facebooktwitterlinkedinmail