Ondertoezichtstelling (OTS) en uithuisplaatsing (UHP)

Ondertoezichtstelling

De Raad voor de Kinderbescherming kan uw kind onder toezicht (OTS) stellen. U kunt daartegen iets doen. U kunt verweer voeren in de rechtbank. Wij kunnen u hierbij helpen!

De Raad voor de Kinderbescherming of Bureau Jeugdzorg kan van mening zijn dat gevaar dreigt voor de ontwikkeling van uw kind. Vaak is dit niet juist of geconcludeerd op grond van verkeerde informatie. De Raad voor de Kinderbescherming of het Bureau Jeugdzorg kan de rechter verzoeken om een ondertoezichtstelling voor uw kind op te leggen (OTS). Wij helpen u met het verweer dat gevoerd mag worden. Het is van belang dat de juiste argumenten aangevoerd worden om de OTS niet op te leggen of te laten opheffen.

Advocaat ondertoezichtstelling (OTS)

Tijdens de rechtszitting zal de kinderrechter uw mening vragen over de ondertoezichtstelling (OTS). Als uw kind 12 jaar is of ouder, zal de rechter uw kind ook om zijn of haar mening vragen. Als uw kind jonger is dan 12 jaar dan kan de kinderrechter dat ook doen.

Als de kinderrechter beslist tot ondertoezichtstelling van uw kind, dan voert een gecertificeerde instelling (GI) deze kinderbeschermingsmaatregel uit en wijst een gezinsvoogd aan die bij u thuis komt. U bent verplicht deze hulp te accepteren en mee te werken en aanwijzingen op te volgen.

Het is belangrijk dat u een professionele OTS advocaat inschakelt die u kan adviseren en adviseren en begeleiden. Hiermee kunt u de ondertoezichtstelling (OTS) voorkomen of laten opheffen. Het belang van het kind staat altijd voorop. Binnen het familierecht specialiseren wij ons specifiek op de ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing, zodat wij u goed kunnen bijstaan.

Hoe lang duurt een ondertoezichtstelling (OTS)?

De kinderrechter beslist hoe lang de ondertoezichtstelling (OTS) duurt.. Het is maximaal 12 maanden. Maar de kinderrechter kan de ondertoezichtstelling verlengen. Een ondertoezichtstelling duurt maximaal tot uw kind 18 jaar is.

Uithuisplaatsing (UHP) tijdens ondertoezichtstelling OTS

Meestal blijft uw kind tijdens de ondertoezichtstelling thuis wonen. Maar de kinderrechter kan ook beslissen tot uithuisplaatsing (UHP). Ook hier kan verweer tegen gevoerd worden tijdens een rechtszitting in de rechtbank.

Wij helpen u met het verweer dat gevoerd mag worden. Het is van belang dat de juiste argumenten aangevoerd worden om de uithuisplaatsing (UHP) niet op te leggen of te laten opheffen.

Schriftelijke aanwijzing jeugdbeschermer
Krijgt u een schriftelijke aanwijzing van de jeugdbeschermer tijdens OTS en/of Uithuisplaatsing? Dan kunnen wij binnen twee weken voor u een verzoek tot vervallenverklaring indienen bij de kinderrechter. Neem zo snel mogelijk contact met ons op. Lees hier meer over het verzoek vervallenverklaring.

Pro deo advocaat

Wij staan u (ook) bij op basis van gesubsidieerde bijstand (pro deo, toevoeging). U betaalt dan alleen een eigen bijdrage.

Binnen het jeugdrecht specialiseren wij ons specifiek op de ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing, zodat wij u goed kunnen bijstaan.

Dreigt een ondertoezichtstelling (OTS) of uithuisplaatsing (UHP) van uw kind, of heeft u een schriftelijke aanwijzing ontvangen? Neemt u dan direct contact met ons op. Wij helpen u!

Over ons
Referenties
Neem vrijblijvend contact op om uw mogelijkheden te bespreken


Deel dit via:
Facebooktwitterlinkedinmail