Ondertoezichtstelling (OTS) en uithuisplaatsing (UHP)

Ondertoezichtstelling
De Raad voor de Kinderbescherming kan de kinderrechter verzoeken om uw kind onder toezicht (OTS) te stellen. U kunt daartegen iets doen. U kunt verweer voeren bij de rechtbank. Wij kunnen u hierbij helpen! Neem direct contact op met onze gespecialiseerde OTS advocaat.

Onze OTS advocaat is gespecialiseerd in het jeugdrecht en is aangesloten bij de Specialisatievereniging voor jeugdrecht advocaten (NVJA).

De Raad voor de Kinderbescherming of Bureau Jeugdzorg (gezinsvoogd; jeugdbeschermer; Gecertificeerde Instelling; GI) kan van mening zijn dat gevaar dreigt voor de ontwikkeling van uw kind. Vaak is dit niet juist of geconcludeerd op grond van verkeerde informatie. Of van aannames in plaats van feiten. De Raad voor de Kinderbescherming kan de rechter verzoeken om een ondertoezichtstelling voor uw kind op te leggen (OTS). Wij helpen u met het verweer dat gevoerd kan worden. Het is van belang dat de juiste argumenten aangevoerd worden om de OTS af te wijzen of te laten opheffen in geval van een verzoek tot verlenging van de ondertoezichtstelling.

Advocaat ondertoezichtstelling (OTS)
Tijdens de rechtszitting zal de kinderrechter uw mening vragen over de ondertoezichtstelling (OTS). Als uw kind 12 jaar is of ouder, zal de rechter uw kind ook om zijn of haar mening vragen. Als uw kind jonger is dan 12 jaar dan kan de kinderrechter dat ook doen.

Als de kinderrechter beslist tot ondertoezichtstelling van uw kind, dan voert een gecertificeerde instelling (GI) deze kinderbeschermingsmaatregel uit en wijst een jeugdbeschermer (gezinsvoogd) aan die bij u thuis komt. U bent verplicht deze hulp te accepteren en mee te werken en aanwijzingen op te volgen.

Gespecialiseerd in OTS en uithuisplaatsing (UHP)
Het is belangrijk dat u een gespecialiseerde OTS advocaat inschakelt die u kan adviseren en begeleiden. Hiermee kunt u de ondertoezichtstelling (OTS) voorkomen of laten opheffen. Het belang van het kind staat altijd voorop. Binnen het familierecht specialiseren wij ons specifiek in de ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing, zodat wij u goed kunnen bijstaan. Onze OTS advocaat is gespecialiseerd in het jeugdrecht en is aangesloten bij de Specialisatievereniging voor jeugdrecht advocaten (NVJA).
Neem direct vrijblijvend contact op met onze gespecialiseerde OTS advocaat als u bent opgeroepen voor een rechtszaak over OTS of uithuisplaatsing (UHP) van uw kind.

Hoe lang duurt een ondertoezichtstelling (OTS)?
De kinderrechter beslist hoe lang de ondertoezichtstelling (OTS) duurt. Het is maximaal 12 maanden. Maar de kinderrechter kan de ondertoezichtstelling verlengen. Een ondertoezichtstelling duurt maximaal tot uw kind 18 jaar is.

Uithuisplaatsing (UHP) tijdens ondertoezichtstelling OTS
Meestal blijft uw kind tijdens de ondertoezichtstelling thuis wonen. Maar de kinderrechter kan ook beslissen tot uithuisplaatsing (UHP). Ook hier kan verweer tegen gevoerd worden tijdens een rechtszitting in de rechtbank.

Wij helpen u met het verweer dat gevoerd mag worden. Het is van belang dat de juiste argumenten aangevoerd worden om de uithuisplaatsing (UHP) af te wijzen of te laten opheffen.

Schriftelijke aanwijzing jeugdbeschermer
Krijgt u een schriftelijke aanwijzing van de jeugdbeschermer (gezinsvoogd) tijdens OTS en/of Uithuisplaatsing? Dan kunnen wij binnen twee weken voor u een verzoek tot vervallenverklaring indienen bij de kinderrechter. Neem zo snel mogelijk contact met ons op. Lees hier meer over het verzoek vervallenverklaring.

Omgangsregeling tijdens uithuisplaatsing
Als uw kind uit huis is geplaatst, krijgt u een omgangsregeling met uw kind. Als u niet tevreden bent met de omgangsregeling die de gezinsvoogd heeft vastgesteld, dan kunnen we naar de kinderrechter om een uitbreiding te verzoeken van uw omgangsregeling.

Gezagsbeeindiging na OTS
In sommige gevallen dient de Raad voor de Kinderbescherming na een periode van OTS een verzoek in bij de rechtbank om uw gezag over uw kind te beeindigen (gezagsbeeindiging na OTS). Wij staan u bij in verweer bij de rechtbank, en indien nodig in hoger beroep bij het Gerechtshof.

Pro deo advocaat
Wij staan u (ook) bij op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand (pro deo, toevoeging). U betaalt dan alleen een eigen bijdrage. In veel gevallen kan de gemeente de eigen bijdrage betalen uit de bijzondere bijstand. Dan heeft u zelf geen kosten. Ook als u een rechtsbijstandsverzekering heeft kunnen wij u bijstaan. Uw verzekering betaalt dan de advocaatkosten.

Binnen het familierecht en jeugdrecht specialiseren wij ons specifiek op de ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing van kinderen, en de gezagsbeeindiging na OTS, zodat wij u goed kunnen bijstaan. Onze OTS advocaat is gespecialiseerd in het jeugdrecht en is aangesloten bij de Specialisatievereniging voor jeugdrecht advocaten (NVJA).

Lees hier vragen en antwoorden over OTS en uithuisplaatsing.

Dreigt een ondertoezichtstelling (OTS) of uithuisplaatsing (UHP) van uw kind, of heeft u een schriftelijke aanwijzing ontvangen? Komt er een zitting over de verlenging van OTS of UHP? Wilt u de omgangsregeling met uw kind tijdens uithuisplaatsing uitbreiden? Rechtszaak over gezagsbeeindiging? Neemt u dan direct contact met ons op. Wij helpen u!

Over ons
Referenties
Neem vrijblijvend contact op om uw mogelijkheden te bespreken


Deel dit via:
Facebooktwitterlinkedinmail