Bezwaar tegen afwijzing uitkering

Uitkering aanvraag afgewezen?

Heeft u een WIA-uitkering, Ziektewet-uitkering, Wajong, WW of bijstandsuitkering aangevraagd en is deze afgewezen?

Wij zijn hierin gespecialiseerd en helpen u met bezwaar bij het UWV. Of bij de gemeente in geval van een bijstandsuitkering. Ook kunnen wij u bijstaan in een beroep procedure bij de rechtbank en in hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep. Neem direct vrijblijvend contact op met onze gespecialiseerde advocaat socialezekerheidsrecht.

Om succesvol te zijn in een bezwaar procedure bij het UWV is medische informatie van uw artsen en andere behandelaars essentieel en is het van groot belang dat de juiste juridische argumenten (gronden) worden aangevoerd in bezwaar. Anders heeft het niet veel zin om een bezwaarschrift in te dienen.

Het arbeidsongeschiktheidspercentage bij een WIA-uitkering en Eerstejaars Ziektewet Beoordeling

Vaak denken mensen dat het percentage arbeidsongeschiktheid hoger is naarmate de lichamelijke of psychische klachten groter zijn. Dit is echter niet het geval. Een UWV procedure werkt anders. Het percentage arbeidsongeschiktheid is gekoppeld aan het verlies van inkomen. Hoe hoger het inkomen was hoe hoger het arbeidsongeschiktheidspercentage zal zijn.

Eerst zal de verzekeringsarts in kaart brengen welke diagnoses er zijn en welke beperkingen in de functionele mogelijkheden daaruit voortvloeien. Dat is niet hetzelfde als de klachten die u ervaart. Het gaat erom welke bewegingen u niet meer kan maken of welke handelingen u niet meer kan verrichten en wat u nog wel kunt. Dat noteert de verzekeringsarts van het UWV in de Functionele Mogelijkheden Lijst (FML), met zes rubrieken en diverse onderdelen.

Vervolgens gaat de arbeidsdeskundige van het UWV met behulp van een database (CBBS) aan de slag om te kijken welke functies u nog zou kunnen uitvoeren op basis van de Functionele Mogelijkheden Lijst (FML). Er moeten in ieder geval drie functies aan te wijzen zijn (te duiden zijn), met minimaal drie beschikbare plaatsen. Aan die functies zijn uurlonen gekoppeld en het middels uurloon wordt genomen om te berekenen hoe groot de achteruitgang in inkomen is. Door middel van een formule wordt vervolgens het percentage arbeidsongeschiktheid vastgesteld.

Bij een Ziektewet-uitkering is de beoordeling van het UWV in het kader van de Eerstejaars Ziektewet Beoordeling (EZWB) hetzelfde als bij een aanvraag voor een WIA-uitkering.

Beoordeling van een aanvraag voor een Ziektewet-uitkering

Bij de aanvraag van een Ziektewet-uitkering gaat het om de vraag of u uw eigen werk kunt doen. Ook hier spelen de medische rapportages een grote rol.

Beoordeling van een aanvraag voor een Wajong-uitkering

Tegenwoordig (sinds 2015) is de Wajong-beoordeling heel streng. Alleen als u geen arbeidsvermogen heeft en dit duurzaam is, kunt u nog een Wajong-uitkering krijgen. De voorwaarden voor arbeidsvermogen zijn:
– tenminste 4 uur per dag belastbaar zijn, of tenminste 2 uur per dag belastbaar zijn en tenminste het wettelijk minimumloon kunnen verdienen;
– tenminste 1 uur aaneengesloten kunnen werken;
– beschikken over basale werknemersvaardigheden;
– een taak kunnen uitvoeren in een arbeidsorganisatie.
Dit wordt door een verzekeringsarts en arbeidsdeskundige beoordeeld. Tegen een afwijzing van een Wajong-uitkering kunt u in bezwaar bij het UWV.

Bezwaar tegen een UWV besluit

In bezwaar moet dus op de juiste manier naar de rapportages van de verzekeringsarts en arbeidsdeskundige gekeken worden en op basis daarvan de juiste juridische argumenten (gronden) aangevoerd worden. Op die manier heeft u een echte kans in bezwaar tegen het UWV besluit.

Heeft u een UWV besluit over een WIA-uitkering, Ziektewet-uitkering, Wajong-uitkering of WW-uitkering ontvangen en wilt u daartegen een bezwaarschrift indienen? Heeft u een besluit over bijstandsuitkering ontvangen? Wij helpen u met het bezwaar. Neem direct contact op.

Over ons
Referenties


Deel dit via:
Facebooktwitterlinkedinmail