IVA-uitkering bij UWV aanvragen

De WIA-uitkering (WGA en IVA)

Als u twee jaar ziek in dienst bent geweest of twee jaar een Ziektewet-uitkering hebt gehad, kunt u een WIA-uitkering aanvragen.

De WIA-uitkering bestaat uit een WGA-uitkering en een IVA-uitkering. De WGA-uitkering krijgt u als u 35 – 100% arbeidsongeschikt bent en UWV van mening is dat dit niet duurzaam is. (UWV verwacht dan dat u in de toekomst wel weer kunt gaan werken.)

De IVA-uitkering krijgt u als u 80 – 100% arbeidsongeschikt bent en dit duurzaam is. (U kunt nu niet en in de toekomst niet werken.)

Het voordeel van een IVA-uitkering

Het voordeel van de IVA-uitkering is dat deze 75% van het WIA maandloon is in plaats van 70%. En volgens het huidige beleid van UWV volgen er dan geen herkeuringen meer.

Veel mensen met een WGA-uitkering die 80 – 100% arbeidsongeschikt zijn, vragen op een gegeven moment een IVA-uitkering aan. Immers, naar hun mening zullen ze ook in de toekomst niet in staat zijn om te werken.

Dit is echter niet zonder risico.

Het risico van het aanvragen van een IVA-uitkering of aanvragen van een herbeoordeling

Bij het aanvragen van een IVA-uitkering wordt door UWV niet alleen de vraag beantwoord of iemand duurzaam arbeidsongeschikt is. UWV voert in zo’n geval een volledige (her)beoordeling uit. En het komt regelmatig voor dat UWV dan oordeelt dat de aanvrager niet meer 80 – 100% arbeidsongeschikt is, maar lager. Of zelfs onder de 35%, waardoor de aanvrager geen recht meer heeft op de WGA-uitkering (na een uitlooptijd).

Kans van slagen laten beoordelen

Het is dan ook verstandig om eerst advies in te winnen om de kans van slagen te beoordelen, voordat u een dergelijke stap neemt. Het zou heel jammer zijn als uw WIA-uitkering wordt beeindigd.

Voor werkgevers is het ook belangrijk om te realiseren dat bij het aanvragen van een herbeoordeling van een werknemer, de werknemer dit risico loopt.

Onze advocaat socialezekerheidsrecht kan u hierover adviseren voordat u het besluit neemt om een IVA-uitkering aan te vragen / (her)beoordeling aan te vragen.

Neem hierover contact met ons op

Over ons
Referenties


Deel dit via:
Facebooktwitterlinkedinmail