IOAZ uitkering

Heb ik recht op IOAZ?
U kunt een IOAZ uitkering krijgen als u niet genoeg inkomen heeft als oudere gewezen zelfstandige. En als u niet voldoet aan de voorwaarden daarvoor. IOAZ betekent: Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

De voorwaarden om een IOAZ uitkering te krijgen zijn als oudere gewezen zelfstandigen zijn o.a.:

  • U bent 55 jaar of ouder, maar heeft nog niet de AOW leeftijd.
  • U hebt minimaal tien jaar als zelfstandige gewerkt. Of u bent voorafgaand aan de aanvraag drie jaar zelfstandig ondernemer geweest en daarvoor was u zeven jaar in loondienst bij een werkgever.
  • U hebt minimaal 1.225 uur per jaar in uw bedrijf gewerkt.
  • De inkomsten uit uw bedrijf (winst) was de laatste drie jaar lager dan gemiddeld EUR 21.861 bruto per jaar. Als uw partner meewerkte tellen zijn/haar inkomsten ook mee.
  • U verwacht in de toekomst minder dan € 23.115 bruto per jaar aan inkomen te krijgen uit uw bedrijf.

Gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen:
Gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen kunnen in uitzonderlijke gevallen een IOAZ uitkering krijgen. Dit kan per gemeente anders zijn.

Aanvraag IOAZ uitkering:
Een IOAZ uitkering moet u aanvragen bij het UWV of andere instantie in uw gemeente, zoals ISWI.
U moet de aanvraag doen voordat u uw bedrijf stopt! U moet vervolgens binnen 1.5 jaar stoppen met uw onderneming.

Verplichtingen voor u en uw partner bij een IOAZ uitkering:

  • U moet zo snel mogelijk proberen werk te vinden (sollicitatieplicht)
  • Aangeboden werk moet u accepteren, ook als het niet bij uw opleiding en ervaring past
  • Wijzigingen in uw persoonlijke situatie die van invloed op de uitkering kunnen zijn moet u meteen melden bij de gemeente
  • Per gemeente kunnen andere plichten gelden, zoals het verrichten van onbetaald werk

De verplichtingen gelden tot de AOW-leeftijd is bereikt. Bij een IOAZ uitkering is een relatief hoog bedrag aan eigen vermogen vrijgesteld (per 2015: EUR 129.511). U hoeft daarop niet in te teren.

Mijn aanvraag voor IOAZ is afgewezen. Wat kan ik doen?
Als uw aanvraag voor een IOAZ uitkering is afgewezen kunt u binnen de gestelde termijn een bezwaarschrift indienen bij het UWV of andere instantie in uw gemeente, zoals ISWI. Dat staat op het besluit dat u heeft ontvangen.
Wacht hier niet mee tot de termijn bijna is verstreken!
Bel direct voor hulp bij bezwaar! 0546-890110.

Mijn IOAZ uitkering is gekort. Wat kan ik doen?
Als uw uitkering is gekort kunt u binnen de gestelde termijn een bezwaarschrift indienen bij het UWV of andere instantie in uw gemeente, zoals ISWI. Dat staat op het besluit dat u heeft ontvangen.
Wacht hier niet mee tot de termijn bijna is verstreken!
Bel direct voor hulp bij bezwaar! 0546-890110.

Ik heb IOAZ aangevraagd maar heb nog niks ontvangen. Wat kan ik doen?
Het UWV of andere instantie in uw gemeente, zoals ISWI moet in ieder geval binnen 8 weken een beslissing nemen. Als ze dat niet doet en ook geen bericht stuurt over verlenging van de termijn, dan kunt u een brief sturen en een dwangsom vragen. Het UWV of andere instantie in uw gemeente, zoals ISWI moet dan binnen 2 weken alsnog een besluit sturen. Gebeurt dat niet dan kan beroep ingesteld worden bij de rechter en de dwangsom gevraagd worden aan de rechter. Wacht hier niet te lang mee.
Neem direct contact op als uw aanvraag te lang duurt! 0546-890110.

Mijn bezwaarschrift is afgewezen. Wat kan ik doen?
Als uw bezwaar is afgewezen (ongegrond of niet-ontvankelijk is verklaard) kunt u binnen de gestelde termijn in beroep gaan bij de rechtbank. Dat staat op het besluit dat u heeft ontvangen.
Wacht hier niet mee tot de termijn bijna is verstreken!
Bel direct voor hulp bij bezwaar! 0546-890110.

Mijn beroep is afgewezen. Wat kan ik doen?
Als uw beroep is afgewezen (ongegrond of niet-ontvankelijk is verklaard door de rechtsbank) kunt u binnen de gestelde termijn in hoger beroep gaan bij de Centrale Raad van Beroep (CRvB). Dat staat in de uitspraak van de rechtbank.
Wacht hier niet mee tot de termijn bijna is verstreken!
Bel direct voor hulp bij beroep! 0546-890110.

U wordt geholpen op basis van een toevoeging (pro deo)


Deel dit via:
Facebooktwitterlinkedinmail