IOAW uitkering

Heb ik recht op een IOAW uitkering?
U kunt een IOAW uitkering krijgen als u werkloos bent, 50 jaar of ouder bent, en onvoldoende inkomsten heeft. IOAW betekent: Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers. Na uw WW uitkering of WGA-uitkering kunt u in aanmerking komen voor een IOAW uitkering.

U moet minimaal aan een van de volgende voorwaarden voldoen om een IOAW uitkering te krijgen:

  • U kreeg langer dan 3 maanden een WW-uitkering, en u bent op of na uw 50e werkloos geworden, en u heeft nog niet de AOW-leeftijd bereikt.
  • Op of na uw 50e heeft u een WGA-uitkering gekregen (Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten), maar de WGA uitkering is gestopt omdat u als minder dan 35% arbeidsongeschikt bent beoordeeld.
  • U bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt – minder dan 80% arbeidsongeschikt – en op 28 december 2005 (intreding WIA) een IOAW uitkering.

Door de inwerkingtreding van de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) geldt de IOAW niet meer voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte oudere werkloze mensen. U kunt wel in aanmerking komen voor een toeslag op basis van de Toeslagenwet.

Aanvraag IOAW uitkering:
Een IOAW uitkering moet u aanvragen bij het UWV of andere instantie in uw gemeente, zoals ISWI.

Verplichtingen voor u en uw partner bij een IOAW uitkering:

  • U moet zo snel mogelijk proberen werk te vinden (sollicitatieplicht)
  • Aangeboden werk moet u accepteren, ook als het niet bij uw opleiding en ervaring past
  • Wijzigingen in uw persoonlijke situatie die van invloed op de uitkering kunnen zijn moet u meteen melden bij de gemeente
  • Per gemeente kunnen andere plichten gelden, zoals het verrichten van onbetaald werk

De verplichtingen gelden tot de AOW-leeftijd is bereikt.

Mijn aanvraag voor IOAW is afgewezen. Wat kan ik doen?
Als uw aanvraag voor een IOAW uitkering is afgewezen kunt u binnen de gestelde termijn een bezwaarschrift indienen bij het UWV of andere instantie in uw gemeente, zoals ISWI. Dat staat op het besluit dat u heeft ontvangen.
Wacht hier niet mee tot de termijn bijna is verstreken!
Bel direct voor hulp bij bezwaar! 0546-890110.

Mijn IOAW uitkering is gekort. Wat kan ik doen?
Als uw IOAW uitkering is gekort kunt u binnen de gestelde termijn een bezwaarschrift indienen bij het UWV of andere instantie in uw gemeente, zoals ISWI. Dat staat op het besluit dat u heeft ontvangen.
Wacht hier niet mee tot de termijn bijna is verstreken!
Bel direct voor hulp bij bezwaar! 0546-890110.

Ik heb IOAW aangevraagd maar heb nog niks ontvangen. Wat kan ik doen?
Het UWV of andere instantie in uw gemeente, zoals ISWI moet in ieder geval binnen 8 weken een beslissing nemen. Als ze dat niet doet en ook geen bericht stuurt over verlenging van de termijn, dan kunt u een brief sturen en een dwangsom vragen.
Het UWV of andere instantie in uw gemeente, zoals ISWI moet dan binnen 2 weken alsnog een besluit sturen. Gebeurt dat niet dan kan beroep ingesteld worden bij de rechter en de dwangsom gevraagd worden aan de rechter. Wacht hier niet te lang mee.
Neem direct contact op als uw aanvraag te lang duurt! 0546-890110.

Mijn bezwaarschrift is afgewezen. Wat kan ik doen?
Als uw bezwaar is afgewezen (ongegrond of niet-ontvankelijk is verklaard) kunt u binnen de gestelde termijn in beroep gaan bij de rechtbank. Dat staat op het besluit dat u heeft ontvangen.
Wacht hier niet mee tot de termijn bijna is verstreken!
Bel direct voor hulp bij bezwaar! 0546-890110.

Mijn beroep is afgewezen. Wat kan ik doen?
Als uw beroep is afgewezen (ongegrond of niet-ontvankelijk is verklaard door de rechtsbank) kunt u binnen de gestelde termijn in hoger beroep gaan bij de Centrale Raad van Beroep (CRvB). Dat staat in de uitspraak van de rechtbank.
Wacht hier niet mee tot de termijn bijna is verstreken!
Bel direct voor hulp bij beroep! 0546-890110.

U wordt geholpen op basis van een toevoeging (pro deo)


Deel dit via:
Facebooktwitterlinkedinmail