Hoe beoordeelt het UWV mijn WIA aanvraag?

Na twee jaar ziek in dienst bij uw werkgever of na twee jaar een Ziektewet-uitkering beoordeelt het UWV of u in aanmerking komt voor een WIA-uitkering. Maar hoe beoordeelt het UWV uw WIA-aanvraag?
Hoe meer lichamelijke of psychische klachten, hoe hoger het arbeidsongeschiktheidspercentage? Je zou het wel denken. Maar zo werkt het niet bij het UWV. De beoordeling gaat heel anders in zijn werk en is theoretisch.

Beperkingen uit ziekte of gebrek
De verzekeringsarts van het UWV houdt een gesprek met u en bekijkt in bepaalde gevallen rapportages van behandelend artsen. Hij stelt dan vast welke beperkingen u heeft (wat u niet kunt). Er wordt alleen rekening gehouden met beperkingen die terug te leiden zijn naar een ziekte of gebrek. Dat wordt objectiveerbaarheid genoemd.

FML
De verzekeringsarts van het UWV noteert uw beperkingen in een Functionele Mogelijkheden Lijst (FML). De FML heeft 6 rubrieken:

  1. Persoonlijk functioneren
  2. Sociaal functioneren
  3. Aanpassing aan fysieke omgevingseisen
  4. Dynamische handelingen
  5. Statische handelingen
  6. Werktijden

Volledig arbeidsongeschikt op medische gronden
In uitzonderlijke gevallen kan de verzekeringsarts vaststellen dat u helemaal geen mogelijkheden meer heeft om te werken. U bent dan volledig arbeidsongeschikt op medische gronden.
Als iemand nog wel functionele mogelijkheden heeft dan gaat uw dossier naar de arbeidsdeskundige van het UWV.

Passende functies
Vervolgens gaat de arbeidsdeskundige van het UWV bekijken welk werk u nog zou kunnen doen met uw beperkingen. Hij moet minimaal 3 functies (beroepen) kunnen aanwijzen. En daarvan moeten er minimaal 3 arbeidsplaatsen in Nederland zijn. Hij houdt rekening met uw opleidingsniveau en vaardigheden, maar mag ook functies aanwijzen (duiden) die onder uw niveau liggen. Boven uw niveau mag niet. De arbeidsdeskundige mag ervan uitgaan dat u in theorie eenvoudig Nederlands kan spreken en dat u eenvoudige dingen op de computer kunt doen.

CBBS
De arbeidsdeskundige maakt hierbij gebruik van de database van het UWV, het Claimbeoordelingssyteem (CBBS). Daarin worden alle in Nederland bestaande functies bijgehouden en alle (deel)taken en werkomstandigheden die bij die functies horen.

Het gaat daarbij om bestaande werkplekken, niet om vacatures. Het is een theoretische procedure. Het doet er dus niet toe of u daadwerkelijk dit werk kunt krijgen.

Volledig arbeidsongeschikt op arbeidsdeskundige gronden
Kan de arbeidsdeskundige van het UWV niet minimaal 3 functies duiden? Dan bent u volledig arbeidsongeschikt op arbeidsdeskundige gronden.

Berekening arbeidsongeschiktheidspercentage en restverdiencapaciteit
Kan de arbeidsdeskundige van het UWV wel minimaal 3 functies duiden? Dan selecteert de arbeidsdeskundige de drie functies met de hoogste loonwaarde (uurloon). Het middelste uurloon wordt genomen, dat is het loon dat u theoretisch nog zou kunnen verdienen: de restverdiencapaciteit.

De restverdiencapaciteit wordt vergeleken met het loon dat u verdiende voordat u ziek werd (het maatmanloon of maatmaninkomen). Het verschil bepaalt de mate van arbeidsongeschiktheid.

Formule voor het arbeidsongeschiktheidspercentage
De formule om het arbeidsongeschiktheidspercentage te berekenen is de volgende:

(maatmanloon – restverdiencapaciteit) / maatmanloon x 100% = arbeidsongeschiktheidspercentage

Minimaal 35% arbeidsongeschikt: WGA-uitkering
Het percentage moet minimaal 35% zijn om voor een WIA-uitkering in aanmerking te komen. (U kunt dan in theorie 65% of minder van uw laatste loon verdienen.)
Daaronder krijgt u geen WIA-uitkering. In dat geval kunt u misschien nog voor een WW-uitkering in aanmerking komen. Anders bent u aangewezen op een bijstandsuitkering (of IOAW of IOW-uitkering) als u aan de voorwaarden voldoet.

80-100% en duurzaam arbeidsongeschikt: IVA-uitkering
In uitzonderlijke gevallen zal geoordeeld worden dat u 80-100% arbeidsongeschikt bent én dat u dit duurzaam bent (minder dan geringe kans op herstel). Dan krijgt u de IVA-uitkering.

Besluit UWV
Na de rapportages van de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige neemt het UWV het WIA-besluit. Daarin staat of u wel of geen WIA-uitkering krijgt, en zo ja, of dat een WGA-uitkering of IVA-uitkering krijgt. Ook staat daarin wat het arbeidsongeschiktheidspercentage is.

Bezwaarschrift tegen WIA-besluit
Bent u het niet eens met het WIA-besluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Dat heeft alleen zin als dat gebeurt met goede inhoudelijke en juridische argumenten. Deze zullen moeten gaan over uw beperkingen, ziekte of gebrek, passendheid van de functies, etc.

Schakel een specialist in
Het is dan ook verstandig om hierbij een specialist in te schakelen. Wij zijn specialist in het socialezekerheidsrecht en houden ons grotendeels bezig met bezwaar en beroep tegen een WIA-besluit. Wij zijn aangesloten bij de specialisatievereniging.

Neem vrijblijvend contact op om uw mogelijkheden te bespreken.

Over ons
Referenties


Deel dit via:
Facebooktwitterlinkedinmail