Samenwonen en bijstandsuitkering

Heeft u een LAT relatie maar slapen jullie regelmatig bij elkaar en zit u in de bijstand, dan kan de gemeente van mening zijn dat jullie samenwonen (een gezamenlijke huishouding hebben). Het gevolg daarvan is dat de gemeente uw recht op bijstand herziet en u niet meer als alleenstaande een bijstandsuitkering geeft, maar als gehuwde. U krijgt dan een besluit van de gemeente over herziening en terugvordering van bijstand.

Vaak zeggen mensen dat dit niet klopt omdat ze apart wonen en niet bij elkaar staan ingeschreven, dus niet samenwonen. Maar zo eenvoudig ligt het niet. Ook als partners regelmatig bij elkaar slapen, maar niet op hetzelfde adres zijn ingeschreven kan de gemeente de conclusie trekken dat sprake is van een gezamenlijke huishouding en geldt voor hen een bijstandsuitkering voor gehuwden. In sommige gevallen wordt de bijstandsuitkering herzien over meerdere jaren terug en is de terugvordering dus heel groot.

Wanneer is er sprake van samenwonen in de bijstand (gezamenlijke huishouding)?

Er gelden drie voorwaarden:

1. U woont samen met een partner. Dat kan een liefdespartners zijn, maar ook een vriend of vriendin of broer of zus. Dit geldt niet als u met uw ouders of kind woont. Ook niet met grootouders, kleinkind, broer of zus, als er een zorgrelatie is. In dat geval geldt een bijstandsuitkering als alleenstaande.

2. U en uw partner wonen voornamelijk in dezelfde woning (hoofdverblijf). Hiervan kan sprake zijn als u regelmatig bij elkaar slaapt.

3. U zorgt (financieel) voor elkaar. Hiervan kan snel sprake zijn als u dingen voor elkaar doet, zoals boodschappen, de was, administratie, betalen van de woning, de auto, etc.

Ook in deze gevallen is sprake van gezamenlijke huishouding

– als u samenwoont met iemand die de afgelopen twee jaar uw partners was, bijvoorbeeld als u getrouwd bent;

– als u samenwoont met iemand met wie u een samenlevingscontract heeft;

– als u samenwoont met iemand met wie u een kind heeft;

– als u samenwoont met iemand met wie u een erkend kind heeft;

– als u samenwoont met iemand met wie u op basis van andere wetten een gezamenlijke huishouding heeft.

Kamerhuurders of kostgangers

U bent geen partners met een kamerhuurder of een kostganger. Er moet dan wel echt sprake zijn van een commerciële relatie en er moet een contract zijn. En er moet een commerciele prijs worden betaald. Het is belangrijk dat er geen sprake is van dingen voor elkaar doen, want dan wordt in principe geconcludeerd dat er geen sprake is van een commerciele relatie.

Besluit en bezwaar

Ontvangt u een besluit van de gemeente over herziening en terugvordering wegens samenwonen (gezamenlijke huishouding) en bent u het er niet mee eens? Ga dan niet zelf aan de slag met een bezwaarschrift, maar schakel een specialist in. Het is belangrijk dat er juridisch relevante argumenten in het bezwaarschrift worden opgenomen.

Wij zijn gespecialiseerd in de bijstandsuitkering en verzorgen de bezwaar procedure voor u. Omdat u in de bijstand zit komt u in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging) en geldt de laagste eigen bijdrage, die de gemeente voor u betaalt uit de bijzondere bijstand. Onze juridische hulp is dus voor u gratis.

Neem zo snel mogelijk contact met ons op.


Deel dit via:
Facebooktwitterlinkedinmail