Gekort op bijstandsuitkering? Laat nakijken of Gemeente genoeg bewijs heeft geleverd!

Mevrouw Gurat uit Enschede kwam bij mij op kantoor omdat de Gemeente haar bijstandsuitkering voor 50% had gekort voor twee maanden. De Gemeente stelde in het maatregel besluit dat mevrouw onvoldoende zou hebben meegewerkt aan een traject van de Gemeente om haar te helpen werk te vinden. Het traject bestond o.a. uit een werkervaringsplaats bij een zorginstelling. Mevrouw Gurat dacht dat er niets aan te doen was. Maar mocht de Gemeente de maatregel wel opleggen?

Maatregel opleggen
Op basis van de Participatiewet en de gemeentelijke regelgeving mag de Gemeente de bijstandsuitkering korten (maatregel opleggen) als een bijstandsgerechtigde niet voldoende meewerkt aan een traject om te helpen werk te vinden. De Gemeente mag echter niet zomaar een maatregel opleggen. De financiële gevolgen voor een bijstandsgerechtigde zijn immers heel groot. Niet de bijstandsgerechtigde moet bewijzen dat hij of zij wel voldoende heeft meegewerkt. Het is juist aan de Gemeente om te bewijzen dat de bijstandsgerechtigde onvoldoende heeft meegewerkt.

Niet voldoende meewerken met gemeente
In de situatie van mevrouw Gurat had de Gemeente heel specifiek in het maatregel besluit vermeld wat mevrouw allemaal wel of niet zou hebben gedaan. De zorginstelling zou mevrouw herhaaldelijk hebben gewaarschuwd en met haar verschillende afspraken hebben gemaakt. Ook waren er verschillende onderzoeksrapporten gemaakt door de Gemeente. Het leek er voor mevrouw Gurat dan ook op dat er weinig te doen was aan het maatregel besluit.

Voldoende bewijs nodig
De Gemeente had dan wel heel specifieke informatie genoemd in het besluit en in de rapporten, maar had de Gemeente ook bewijs geleverd dat mevrouw Gurat onvoldoende had meegewerkt. Na uitvoerige bestudering van het opgevraagde dossier bleek mij dat de Gemeente niet voldoende bewijs had geleverd. Integendeel. De Gemeente was volledig afgegaan op de verklaringen van de werkbegeleider van mevrouw. De Gemeente had de verklaringen van mevrouw Gurat zelf volledig naast zich neergelegd. Ondanks dat de zorginstelling een nauwkeurig logboek bijhield, bleek uit dat logboek niets van waarschuwingen of werkafspraken. Het dossier bevatte dan ook onvoldoende bewijs voor het standpunt dat mevrouw Gurat onvoldoende had meegewerkt aan het werk traject van de gemeente.

Bezwaarschrift succesvol
Het door mij ingediende bezwaarschrift bleek succescol. De bezwaarcommissie van de Gemeente gaf ons gelijk en de maatregel werd teruggedraaid.

Legt de Gemeente aan u een maatregel op? Wordt uw uitkering gekort of stopgezet? Laat dan altijd nakijken of het zinvol is om een bezwaarschrift in te dienen. En doe dat met professionele hulp.

Neem vrijblijvend contact op
Over ons
Referenties


Deel dit via:
Facebooktwitterlinkedinmail