Socialezekerheidsrecht

WW uitkering

Heb ik recht op een WW uitkering? U kunt een WW uitkering krijgen als u geheel of gedeeltelijk werkloos bent geworden. WW betekent: Werkloosheids Wet. De WW-uitkering is als een tijdelijke uitkering bedoeld totdat u weer werk heeft gevonden. Om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering moet u in de periode van 36 maanden …

WW uitkering Lees verder »

Wajong uitkering

Heb ik recht op een Wajong uitkering? U kunt sinds de Participatiewet van 2015 alleen nog een Wajong uitkering krijgen als u nooit (meer) kunt werken door ziekte of een handicap. Wajong betekent: Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten. U moet aan de volgende voorwaarden voldoen. De voorwaarden om een Wajong uitkering te krijgen zijn: U kunt door …

Wajong uitkering Lees verder »

IOAW uitkering

Heb ik recht op een IOAW uitkering? U kunt een IOAW uitkering krijgen als u werkloos bent, 50 jaar of ouder bent, en onvoldoende inkomsten heeft. IOAW betekent: Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers. Na uw WW uitkering of WGA-uitkering kunt u in aanmerking komen voor een IOAW uitkering. Deel dit via:

IOAZ uitkering

Heb ik recht op IOAZ? U kunt een IOAZ uitkering krijgen als u niet genoeg inkomen heeft als oudere gewezen zelfstandige. En als u niet voldoet aan de voorwaarden daarvoor. IOAZ betekent: Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen. Deel dit via: