Socialezekerheidsrecht

Hebt u voor 1 januari 2017 een boete gekregen van UWV of gemeente?

Het UWV, de SVB en de gemeente moeten uitkering terugvorderen als teveel uitkering is betaald. Dat kan het geval zijn als er sprake is van schending van de inlichtingenplicht. Het UWV of de gemeente kan van terugvordering afzien als er sprake is van een dringende reden. Er moeten dan bijzondere omstandigheden zijn. Vaak wordt er …

Hebt u voor 1 januari 2017 een boete gekregen van UWV of gemeente? Lees verder »

Wanneer krijgt uw werknemer een WIA-uitkering (WGA / IVA)?

Nadat uw werknemer twee jaar ziek in dienst is of na twee jaar een Ziektewet-uitkering beoordeelt het UWV of de werknemer in aanmerking komt voor een WIA-uitkering (WGA of IVA). Maar hoe beoordeelt het UWV deze WIA-aanvraag? Hoe meer lichamelijke of psychische klachten, hoe hoger het arbeidsongeschiktheidspercentage? Je zou het wel denken. Maar zo werkt …

Wanneer krijgt uw werknemer een WIA-uitkering (WGA / IVA)? Lees verder »

Hoe beoordeelt het UWV mijn WIA aanvraag?

Na twee jaar ziek in dienst bij uw werkgever of na twee jaar een Ziektewet-uitkering beoordeelt het UWV of u in aanmerking komt voor een WIA-uitkering. Maar hoe beoordeelt het UWV uw WIA-aanvraag? Hoe meer lichamelijke of psychische klachten, hoe hoger het arbeidsongeschiktheidspercentage? Je zou het wel denken. Maar zo werkt het niet bij het …

Hoe beoordeelt het UWV mijn WIA aanvraag? Lees verder »

Wanneer heb ik recht op een Ziektewet-uitkering?

Als je als werknemer ziek wordt heb je meestal geen recht op een Ziektewet-uitkering. Maar er zijn diverse uitzonderingen, zoals werknemers die met een no-riskpolis werken. Vaak zeggen mensen dat ze ‘in de Ziektewet zitten’, maar het loon wordt dan doorbetaald door de werkgever. De loondoorbetalingsplicht bij ziekte en arbeidsongeschiktheid is twee jaar. Werknemers die …

Wanneer heb ik recht op een Ziektewet-uitkering? Lees verder »

Gekort op bijstandsuitkering? Laat nakijken of Gemeente genoeg bewijs heeft geleverd!

Mevrouw Gurat uit Enschede kwam bij mij op kantoor omdat de Gemeente haar bijstandsuitkering voor 50% had gekort voor twee maanden. De Gemeente stelde in het maatregel besluit dat mevrouw onvoldoende zou hebben meegewerkt aan een traject van de Gemeente om haar te helpen werk te vinden. Het traject bestond o.a. uit een werkervaringsplaats bij …

Gekort op bijstandsuitkering? Laat nakijken of Gemeente genoeg bewijs heeft geleverd! Lees verder »

WIA uitkering

Heb ik recht op een WIA uitkering? U kunt een WIA uitkering krijgen als u na twee jaar ziekte niet of nauwelijks meer kunt werken. Onder de WIA uitkering vallen de WGA uitkering en de IVA uitkering. Als u na twee jaar ziekte wel kunt werken, maar minder dan voorheen, dan komt u in aanmerking …

WIA uitkering Lees verder »

Bijstand (WWB, P-wet)

Heb ik recht op bijstand? U kunt een bijstandsuitkering krijgen als u niet genoeg inkomen of vermogen heeft. En als u niet voldoet aan de voorwaarden voor een andere uitkering. De voorwaarden om een bijstandsuitkering te krijgen zijn o.a.: Deel dit via: