Socialezekerheidsrecht

Bezwaar door werkgever tegen WIA / WGA besluit van het UWV

Als uw werknemer twee jaar arbeidsongeschikt is geweest kan hij in aanmerking komen voor een WIA-uitkering (WGA of IVA). Bezwaar door werkgever tegen WIA besluit van het UWV is mogelijk. WGA-uitkering of IVA-uitkeringDe WIA-uitkering heeft twee soorten: Een WGA-uitkering als uw werknemer 35% – 100% arbeidsongeschikt is (maar niet duurzaam) Een IVA-uitkering als uw werknemer …

Bezwaar door werkgever tegen WIA / WGA besluit van het UWV Lees meer »

Ik zoek een pro deo advocaat

Toevoeging (pro deo) Veel mensen hebben geen geld voor een advocaat, maar hebben wel een advocaat nodig. Daarvoor is een pro deo advocaat. Een pro deo advocaat is een sociaal advocaat die mensen bijstaat die weinig geld hebben. De advocaat vraagt dan voor de client een toevoeging aan. Dat is gesubsidieerde rechtsbijstand, ook wel gefinancierde …

Ik zoek een pro deo advocaat Lees meer »

Bijstand bezwaar advocaat in Almelo, Overijssel

Zoekt u een gespecialiseerde¬†bijstand advocaat in Almelo, Overijssel, of omgeving? Is uw bijstandsuitkering afgewezen of stopgezet, herzien of teruggevorderd? Of krijgt u een boete? Bent u financieel in de problemen gekomen en is uw aanvraag voor een bijstandsuitkering afgewezen? Of is uw bijstand uitkering stopgezet of moet u een bijstand boete betalen? Dan kunt u …

Bijstand bezwaar advocaat in Almelo, Overijssel Lees meer »

Bezwaar loonsanctie UWV

Loonsanctie Het UWV kan een loonsanctie opleggen aan een werkgever op basis van de Wet WIA. Tegen een loonsanctie kan de werkgever bezwaar indienen. Het UWV legt een loonsanctie op als zij vindt: dat het re-integratie resultaat onvoldoende is, en dat de werkgever in de eerste 104 weken van ziekte van de werknemer onvoldoende re-integratie …

Bezwaar loonsanctie UWV Lees meer »

Bezwaar WW uitkering

Heb ik recht op een WW uitkering? U kunt een WW uitkering krijgen als u geheel of gedeeltelijk werkloos bent geworden. WW betekent: Werkloosheids Wet. De WW-uitkering is als een tijdelijke uitkering bedoeld totdat u weer werk heeft gevonden. Om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering moet u in de periode van 36 maanden …

Bezwaar WW uitkering Lees meer »

Wajong uitkering

Heb ik recht op een Wajong uitkering? U kunt sinds de Participatiewet van 2015 alleen nog een Wajong uitkering krijgen als u nooit (meer) kunt werken door ziekte of een handicap. Wajong betekent: Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten. U moet aan de volgende voorwaarden voldoen. De voorwaarden om een Wajong uitkering te krijgen zijn: U kunt door …

Wajong uitkering Lees meer »