Bijstand (WWB, P-wet)

Heb ik recht op bijstand?
U kunt een bijstandsuitkering krijgen als u niet genoeg inkomen of vermogen heeft. En als u niet voldoet aan de voorwaarden voor een andere uitkering.

De voorwaarden om een bijstandsuitkering te krijgen zijn o.a.:

 • U bent minimaal 18 jaar
 • U bent niet illegaal in Nederland
 • U hebt niet genoeg inkomen of vermogen voor uw levensonderhoud (het inkomen en vermogen van uw echtgenoot, partner of huisgenoot telt mee)
 • U kunt geen andere uitkering krijgen
 • U zit niet in de gevangenis (of huis van bewaring)
 • U zet zich in om werk te vinden en werkt mee met activiteiten van de gemeente daarvoor

Bij een bijstandsuitkering geldt een vermogenstoets:
Als u vermogen heeft (bijv. spaargeld of een erfenis) krijgt u geen bijstand totdat dat geld op is. Hoeveel vermogen u mag hebben ligt aan uw situatie.

Vermogensgrens bijstandsuitkering 2015:

 • EUR 11.790: samenwonen met echtgenoot, partner, huisgenoot
 • EUR 11.790: alleenstaande ouder
 • EUR 5.895: alleenstaande

Bijstandsuitkering bij een eigen huis:
Als u een eigen huis heeft kunt u toch een bijstandsuitkering krijgen:

 • Als de overwaarde van uw huis lager is dan EUR 49.400, en
 • Als u (en uw gezin) zelf in de woning woont, en
 • Als u (in redelijkheid) niet uw huis kunt verkopen of een (extra) hypotheek kunt afsluiten. (Dit kan het geval zijn als uw woonlasten min of meer even hoog zijn als de huur die u zou moeten betalen bij een huurwoning.)

Als de overwaarde van uw huis hoger is dan EUR 49.400 dan kunt u in enkele gevallen toch recht hebben op een bijstandsuitkering.

Mijn aanvraag voor bijstand is afgewezen. Wat kan ik doen?
Als uw aanvraag voor een bijstandsuitkering is afgewezen kunt u binnen de gestelde termijn een bezwaarschrift indienen bij de gemeente (of instantie, zoals ISWI). Dat staat op het besluit dat u heeft ontvangen.
Wacht hier niet mee tot de termijn bijna is verstreken!
Bel direct voor hulp bij bezwaar! 0546-890110.

Mijn bijstandsuitkering is gekort. Wat kan ik doen?
Als uw bijstand is gekort kunt u binnen de gestelde termijn een bezwaarschrift indienen bij de gemeente (of instantie, zoals ISWI). Dat staat op het besluit dat u heeft ontvangen.
Wacht hier niet mee tot de termijn bijna is verstreken!
Bel direct voor hulp bij bezwaar! 0546-890110.

Ik heb bijstand aangevraagd maar heb nog niks ontvangen. Wat kan ik doen?
De gemeente (of instantie, zoals ISWI) moet in ieder geval binnen 8 weken een beslissing nemen. Als ze dat niet doet en ook geen bericht stuurt over verlenging van de termijn, dan kunt u een brief sturen en een dwangsom vragen. De gemeente (of instantie, zoals ISWI) moet dan binnen 2 weken alsnog een besluit sturen. Gebeurt dat niet dan kan beroep ingesteld worden bij de rechter en de dwangsom gevraagd worden aan de rechter. Wacht hier niet te lang mee.
Bel direct voor hulp als uw aanvraag te lang duurt! 0546-890110.

Mijn bezwaarschrift is afgewezen. Wat kan ik doen?
Als uw bezwaar is afgewezen (ongegrond of niet-ontvankelijk is verklaard) kunt u binnen de gestelde termijn in beroep gaan bij de rechtbank. Dat staat op het besluit dat u heeft ontvangen.
Wacht hier niet mee tot de termijn bijna is verstreken!
Bel direct voor hulp bij bezwaar! 0546-890110.

Mijn beroep is afgewezen. Wat kan ik doen?
Als uw beroep is afgewezen (ongegrond of niet-ontvankelijk is verklaard door de rechtsbank) kunt u binnen de gestelde termijn in hoger beroep gaan bij de Centrale Raad van Beroep (CRvB). Dat staat in de uitspraak van de rechtbank.
Wacht hier niet mee tot de termijn bijna is verstreken!
Bel direct voor hulp bij beroep! 0546-890110.

U wordt geholpen op basis van een toevoeging (pro deo)


Deel dit via:
Facebooktwitterlinkedinmail