Bezwaarschrift, Beroep en Hoger Beroep

Besluit van UWV of gemeente

Heeft u een brief ontvangen van het UWV of gemeente? En bent u het daarmee niet eens? Dan kunt u daartegen een bezwaarschrift indienen

Is uw aanvraag voor een uitkering afgewezen? Of bent u het niet eens met een arbeidsongeschiktheidspercentage?
Is uw uitkering gestopt?
Heeft de gemeente of het UWV een maatregel opgelegd (korting van de uitkering)?
Heeft UWV een loonsanctie opgelegd?

De brief die u hebt ontvangen heet een besluit of beschikking. U kunt daartegen een bezwaarschrift indienen.

Bezwaar bij het UWV of de gemeente

Als u een bezwaarschrift wilt indienen tegen een besluit, dan is het essentieel om daarin juridisch juiste argumenten (gronden) te zetten. Doet u dat niet dan heeft het weinig zin om bezwaar in te dienen. Ook is het van belang om alvast rekening te houden met een eventueel beroep bij de rechtbank na het bezwaarschrift en daarop de argumenten (gronden) in het bezwaarschrift af te stemmen. Anders laat u kansen liggen.

Beroep bij de rechtbank

Bent u het niet eens met de beslissing op bezwaar, dan kunt u een beroepschrift indienen bij de rechtbank. Ook hier is het essentieel om daarin juridisch juiste argumenten (gronden) te zetten. Als het goed is zijn die argumenten deels al voorbereid bij het opstellen van het bezwaarschrift. In beroep wordt daarop dan voort geborduurd.

Hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep (CRvB)

Bent u het ook niet eens met de rechtbank dan kunt Рindien zinvol Рhoger beroep instellen bij de Centrale Raad van Beroep (CRvB). De Centrale Raad van Beroep (CRvB) zal dan als hoogste rechter een uitspraak doen in uw zaak.

Wij helpen u met een juridisch zinvol bezwaarschrift. Neem vrijblijvend contact op.
Houd u altijd de bezwaartermijn in de gaten.

Over ons
Referenties

 

 


Deel dit via:
Facebooktwitterlinkedinmail