Bezwaar door werkgever tegen WIA / WGA besluit van het UWV; en de WGA premie

Als uw werknemer twee jaar arbeidsongeschikt is geweest kan hij in aanmerking komen voor een WIA-uitkering (WGA of IVA). Bezwaar door werkgever tegen WIA besluit van het UWV is mogelijk.

WGA-uitkering of IVA-uitkering
De WIA-uitkering heeft twee soorten:

  • Een WGA-uitkering als uw werknemer 35% – 100% arbeidsongeschikt is (maar niet duurzaam)
  • Een IVA-uitkering als uw werknemer 80-100% arbeidsongeschikt is (volledig en duurzaam)

Het UWV bepaalt in een besluit over de WIA-uitkering welke uitkering wordt toegekend en wat het arbeidsongeschiktheidspercentage is.

De beslissing van het UWV over de WIA-uitkering is voor u als werkgever van groot belang. Want de WGA-uitkering kan zeer hoge kosten voor u als werkgever betekenen, gedurende tien jaar. Terwijl de IVA-uitkering u niets kost!

Gedifferentieerde WGA premie
De kosten van de WGA-uitkering worden aan u als werkgever doorbelast via de gedifferentieerde WGA-premie (deze premie samen met de gedifferentieerde premie Ziektewet vormt de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas). De gedifferentieerde WGA-premie wordt door de Belastingdienst ingehouden. Er is een verschil in gedifferentieerde WGA-premie tussen kleine werkgevers, middelgrote werkgevers en grote werkgevers. Een kleine werkgever betaalt alleen de sectorale premie, ongeacht het aantal (ex-) werknemers met een WGA-uitkering. Middelgrote werkgevers betalen deels per (ex-) werknemers met een WGA-uitkering en deels de sectorale premie. Grote werkgevers betalen volledig per (ex-) werknemers met een WGA-uitkering.

Kleine, middelgrote of grote werkgever
Of een werkgever een kleine, middelgrote of grote werkgever is voor de gedifferentieerde WGA-premie, hangt af van de hoogte van de loonsom. In 2021 geldt het volgende:
– kleine werkgever: loonsom tot eur 346.000
– middelgrote werkgever: loonsom van eur 346.000 tot 3.460.000
– grote werkgever: loonsom vanaf eur 3.460.000
Het peiljaar is twee jaar terug. Dus in 2021 wordt gekeken naar het gemiddelde premieplichtig loon van alle werknemers in het jaar 2019.
Voor gedetailleerdere informatie over de gedifferentieerde WGA premie verwijzen we naar de site van UWV: gedifferentieerde-premies-wga-en-ziektewet-2021.pdf (uwv.nl).

Eigenrisicodrager
Als u eigenrisicodrager bent dan betaalt u gedurende tien jaren de WGA-uitkering zelf. U kunt zich hiervoor verzekeren.

Bezwaarschrift tegen besluit WIA-uitkering
Ontvangt u van UWV een besluit over een WGA-uitkering? Dan is het als middelgrote werkgever en grote werkgever belangrijk om een bezwaarschrift in te dienen. Natuurlijk is het essentieel dat, naast medische, juridisch zinvolle argumenten worden aangevoerd in bezwaar.

Bezwaar door een werkgever tegen een WGA-uitkering besluit heeft als doel:

  • Dat het UWV in heroverweging oordeelt dat de werknemer volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is, zodat hij een IVA-uitkering krijgt, of
  • Dat het UWV in heroverweging oordeelt dat de werknemer minder dan 35% arbeidsongeschikt is, zodat hij geen WIA-uitkering (geen WGA en geen IVA-uitkering) krijgt.

In beide situatie draait u als werkgever niet op voor kosten verbonden aan een WIA-uitkering.

Herbeoordeling aanvragen van een WGA-uitkering
Gedurende de looptijd van een WGA-uitkering kunt u als werkgever ook een herbeoordeling aanvragen. Ook in herbeoordeling kan het UWV beslissen:

  • dat de werknemer volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is, zodat hij een IVA-uitkering krijgt, of
  • dat de werknemer minder dan 35% arbeidsongeschikt is, zodat hij geen WIA-uitkering (geen WGA en geen IVA-uitkering) meer krijgt.

Ook hier is weer het belang voor u als werkgever dat de kosten van de WIA-uitkering niet voor uw rekening (blijven) komen.

Wij kunnen de bezwaar procedure bij het UWV voor u behandelen tegen een WIA / WGA besluit. Wij beschikken tevens over goede contacten met medisch adviseurs die behulpzaam kunnen zijn bij de medische onderbouwing in een WIA procedure. Natuurlijk kunt u ook bij ons terecht voor beroep en hoger beroep indien nodig.

Neem direct contact op om de mogelijkheden van bezwaar te bespreken.

Over ons
Referenties


Deel dit via:
Facebooktwitterlinkedinmail