Bezwaar VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)

Heeft u een afwijzing van uw aanvraag VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) ontvangen? Dan is het verstandig een specialist in te schakelen om een bezwaarschrift in te dienen. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken worden ingediend.

Na bezwaar is ook nog beroep bij de rechtbank en hoger beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State mogelijk. Ook daarin kunnen wij u bijstaan.

In veel gevallen is gesubsidieerde rechtsbijstand (pro deo advocaat, toevoeging) mogelijk. Kijk hier voor uw mogelijkheden.
U betaalt dan alleen een eigen bijdrage.

Bij de aanvraag van een VOG moet naar uw persoonlijke belangen gekeken worden. Uw persoonlijke verhaal is dus van belang. Er moet een gedegen belangenafweging worden gemaakt tussen uw belang en het risico voor de samenleving.

Wij kijken ook of er fouten zijn gemaakt in de beoordeling van de aanvraag, of het juiste screeningsprofiel is gehanteerd en of wel van de juiste gegevens is uitgegaan.

Als u een strafblad heeft controleren we of deze strafbare feiten wel een echt risico voor de samenleving vormen, of zij wel verband houden met het werk waarvoor u in aanmerking wilt komen.

Om de meeste kans te maken is het verstandig om een specialist in te schakelen.

Wij hebben jarenlange ervaring met procedures in het bestuursrecht: bezwaar, beroep en hoger beroep.

Over ons
Referenties
Neem vrijblijvend contact op om uw mogelijkheden te bespreken


Deel dit via:
Facebooktwitterlinkedinmail