Bezwaar tegen afwijzing Ziektewet uitkering

Afwijzing aanvraag Ziektewet uitkering

Heeft u een Ziektewet-uitkering (Zw uitkering) aangevraagd en is deze afgewezen? U kunt tegen deze beslissing in bezwaar bij het UWV.

Bezwaar bij UWV tegen een afwijzing Ziektewet-uitkering

Onze gespecialiseerde advocaat houdt zich dagelijks bezig met bezwaar Ziektewet uitkering en kan u helpen met bezwaar bij UWV. Ook kan zij u bijstaan in beroep en hoger beroep.
Neem meteen contact op met onze gespecialiseerde advocaat socialezekerheidsrecht.

Om succesvol te zijn in een Ziektewet-uitkering bezwaar procedure bij het UWV is medische informatie van uw artsen en andere behandelaars erg belangrijk en is het van belang dat de juiste juridische argumenten (gronden) worden aangevoerd in bezwaar. Anders heeft het weinig nut om bezwaar in te dienen. Het gaat daarbij om medische, arbeidskundige en juridische argumenten.

Het behandelen van bezwaar bij het UWV tegen Ziektewet-uitkering besluiten is het dagelijks werk van onze advocaat socialezekerheidsrecht, dus neem gerust contact met ons op voor het indienen van bezwaar tegen een Ziektewet-uitkering afwijzing.

De beoordeling van een aanvraag Ziektewet-uitkering

Bij het indienen van bezwaar is het van belang om je bewust te zijn van de volgende systematiek van de Ziektewet-uitkering.

Bij een aanvraag voor een Ziektewet-uitkering wordt door het UWV beoordeeld of je je eigen werk (de eigen arbeid) nog kan verrichten.

Na een jaar volgt de Eerstejaars Ziektewet Beoordeling (EZWB) en deze beoordeling is hetzelfde als bij een aanvraag voor een WIA-uitkering.

Vaak denken mensen dat het percentage arbeidsongeschiktheid hoger is naarmate de lichamelijke of psychische klachten groter zijn. Dit is echter niet het geval. Een UWV procedure werkt anders. Het percentage arbeidsongeschiktheid is gekoppeld aan het verlies van inkomen. Hoe hoger het inkomen was hoe hoger het arbeidsongeschiktheidspercentage zal zijn.

Eerst zal de verzekeringsarts in kaart brengen welke diagnoses er zijn en welke beperkingen in de functionele mogelijkheden daaruit voortvloeien. Dat is niet hetzelfde als de klachten die u ervaart. Het gaat erom welke bewegingen u niet meer kan maken of welke handelingen u niet meer kan verrichten en wat u nog wel kunt. Dat noteert de verzekeringsarts van het UWV in de Functionele Mogelijkheden Lijst (FML), met zes rubrieken en diverse onderdelen.

Vervolgens gaat de arbeidsdeskundige van het UWV met behulp van een database (CBBS) aan de slag om te kijken welke functies u nog zou kunnen uitvoeren op basis van de Functionele Mogelijkheden Lijst (FML). Er moeten in ieder geval drie functies aan te wijzen zijn (te duiden zijn), met minimaal drie beschikbare plaatsen. Aan die functies zijn uurlonen gekoppeld en het middelste uurloon (mediane uurloon) ordt genomen om te berekenen hoe groot de achteruitgang in inkomen is. Door middel van een formule wordt vervolgens het percentage arbeidsongeschiktheid vastgesteld.

Hiertegen kan bezwaarschrift worden ingediend bij het UWV.

Bezwaarschrift tegen een Ziektewet-uitkering besluit

In bezwaar moet dus op de goede manier naar de rapportages van de verzekeringsarts en arbeidsdeskundige gekeken worden en op basis daarvan goede juridische, medische en arbeidskundige argumenten (gronden) aangevoerd worden. Op die manier heeft u een echte kans met een bezwaarschrift bij het UWV. Onze gespecialiseerde advocaat socialezekerheidsrecht is hiervoor opgeleid en kan u goed bijstaan in bezwaar.

Heeft u een UWV besluit over een Ziektewet-uitkering ontvangen en wilt u daartegen bezwaar indienen? Onze gespecialiseerde advocaat socialezekerheidsrecht dient bezwaar voor u in. Neem meteen contact op.

Over ons
Referenties


Deel dit via:
Facebooktwitterlinkedinmail