Bezwaar tegen afwijzing WIA uitkering

Aanvraag WIA uitkering afgewezen?

Heeft u een WIA-uitkering aangevraagd en is deze afgewezen? U kunt tegen deze beslissing in bezwaar bij het UWV.

Bezwaar tegen een WIA afwijzing van het UWV

Onze advocaat socialezekerheidsrecht is gespecialiseerd in WIA bezwaar en helpt u met het bezwaar bij het UWV. Ook kunnen wij u bijstaan in een beroep procedure bij de rechtbank en in hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep.
Neem direct vrijblijvend contact op met onze gespecialiseerde advocaat socialezekerheidsrecht.

Om succesvol te zijn in een WIA bezwaar procedure bij het UWV is medische informatie van uw artsen en andere behandelaars essentieel en is het van groot belang dat de juiste juridische argumenten (gronden) worden aangevoerd in bezwaar. Anders heeft het niet veel zin om een bezwaarschrift in te dienen. Het gaat daarbij om medische, arbeidsdeskundige en juridische argumenten.

Het behandelen van bezwaar bij het UWV tegen WIA besluiten is het dagelijks werk van onze advocaat socialezekerheidsrecht, dus neem gerust contact met ons op voor het indienen van bezwaar tegen een WIA afwijzing.

Het arbeidsongeschiktheidspercentage bij een WIA-uitkering

Bij het indienen van bezwaar is het van belang om je bewust te zijn van de volgende systematiek van de WIA uitkering.

Vaak denken mensen dat het percentage arbeidsongeschiktheid hoger is naarmate de lichamelijke of psychische klachten groter zijn. Dit is echter niet het geval. Een UWV procedure werkt anders. Het percentage arbeidsongeschiktheid is gekoppeld aan het verlies van inkomen. Hoe hoger het inkomen was hoe hoger het arbeidsongeschiktheidspercentage zal zijn.

Eerst zal de verzekeringsarts in kaart brengen welke diagnoses er zijn en welke beperkingen in de functionele mogelijkheden daaruit voortvloeien. Dat is niet hetzelfde als de klachten die u ervaart. Het gaat erom welke bewegingen u niet meer kan maken of welke handelingen u niet meer kan verrichten en wat u nog wel kunt. Dat noteert de verzekeringsarts van het UWV in de Functionele Mogelijkheden Lijst (FML), met zes rubrieken en diverse onderdelen.

Vervolgens gaat de arbeidsdeskundige van het UWV met behulp van een database (CBBS) aan de slag om te kijken welke functies u nog zou kunnen uitvoeren op basis van de Functionele Mogelijkheden Lijst (FML). Er moeten in ieder geval drie functies aan te wijzen zijn (te duiden zijn), met minimaal drie beschikbare plaatsen. Aan die functies zijn uurlonen gekoppeld en het middelste uurloon (mediane uurloon) ordt genomen om te berekenen hoe groot de achteruitgang in inkomen is. Door middel van een formule wordt vervolgens het percentage arbeidsongeschiktheid vastgesteld.

Hiertegen kan bezwaar worden ingediend bij het UWV.

Bezwaar tegen een WIA besluit

In bezwaar moet dus op de juiste manier naar de rapportages van de verzekeringsarts en arbeidsdeskundige gekeken worden en op basis daarvan de juiste juridische, medische en arbeidskundige argumenten (gronden) aangevoerd worden. Op die manier heeft u een echte kans in bezwaar tegen het UWV besluit. Onze gespecialiseerde advocaat is hiervoor opgeleid en kan u goed bijstaan in bezwaar.

Heeft u een UWV besluit over een WIA-uitkering ontvangen en wilt u daartegen een bezwaarschrift indienen? Onze advocaat socialezekerheidsrecht helpt u met het bezwaar. Neem direct contact op.

Over ons
Referenties

 


Deel dit via:
Facebooktwitterlinkedinmail