Bezwaar tegen afwijzing Wajong uitkering

Aanvraag Wajong uitkering afgewezen?

Heeft u een Wajong-uitkering aangevraagd en is deze afgewezen? U kunt tegen deze beslissing in bezwaar bij het UWV.

Bezwaar tegen een Wajong afwijzing van het UWV

Onze advocaat socialezekerheidsrecht is gespecialiseerd in Wajong bezwaar en helpt u met het bezwaar bij het UWV. Ook kunnen wij u bijstaan in een beroep procedure bij de rechtbank en in hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep.
Neem direct vrijblijvend contact op met onze gespecialiseerde advocaat socialezekerheidsrecht.

Om succesvol te zijn in een Wajong bezwaar procedure bij het UWV is medische informatie van uw artsen en andere behandelaars essentieel en is het van groot belang dat de juiste juridische argumenten (gronden) worden aangevoerd in bezwaar. Anders heeft het niet veel zin om een bezwaarschrift in te dienen. Het gaat daarbij om medische, arbeidsdeskundige en juridische argumenten.

Het behandelen van bezwaar bij het UWV tegen Wajong besluiten is het dagelijks werk van onze advocaat socialezekerheidsrecht, dus neem gerust contact met ons op voor het indienen van bezwaar tegen een Wajong afwijzing.

De beoordeling bij een Wajong-uitkering

Bij het indienen van bezwaar is het van belang om je bewust te zijn van de volgende systematiek van de Wajong uitkering.

Tegenwoordig wordt alleen nog een Wajong-uitkering toegekend als je geen arbeidsvermogen hebt en als dit duurzaam is (dat je ook nooit arbeidsvermogen zal krijgen).

De volgende 4 voorwaarden gelden voor arbeidsvermogen:

1. Minimaal 4 uur per dag kunnen werken (of minimaal 2 uur per dag tegen minimaal het minimumloon)
2. Minimaal 1 uur aaneengesloten kunnen werken
3. Basale werknemersvaardigheden hebben
4. Een taak kunnen uitvoeren in een arbeidsorganisatie

Als je aan een of meer van de voorwaarden niet voldoet, dan heb je geen arbeidsvermogen. Als dit ook nog eens duurzaam is, dan krijg je een Wajong-uitkering.

Dit wordt beoordeeld door de verzekeringsarts en arbeidsdeskundige van het UWV. Als zij oordelen dat je wel arbeidsvermogen hebt, of nog kunt ontwikkelen, en je dus geen Wajong-uitkering krijgt, dan kan hiertegen bezwaar worden ingediend bij het UWV.

Bezwaar tegen een Wajong besluit

In bezwaar moet dus op de juiste manier naar de rapportages van de verzekeringsarts en arbeidsdeskundige gekeken worden en op basis daarvan de juiste juridische, medische en arbeidskundige argumenten (gronden) aangevoerd worden. Op die manier heeft u een echte kans in bezwaar tegen het UWV besluit. Onze gespecialiseerde advocaat is hiervoor opgeleid en kan u goed bijstaan in bezwaar.

Heeft u een UWV besluit over een Wajong-uitkering ontvangen en wilt u daartegen een bezwaarschrift indienen? Onze advocaat socialezekerheidsrecht helpt u met het bezwaar. Neem direct contact op.

Over ons
Referenties


Deel dit via:
Facebooktwitterlinkedinmail