Bezwaar indienen bij UWV

Wanneer u het niet eens bent met een beslissing van het UWV, heeft u de mogelijkheid om bezwaar in te dienen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als uw aanvraag voor een uitkering is afgewezen, of als u het niet eens bent met de hoogte of duur van de toegekende uitkering. Het indienen van een bezwaar biedt u de kans om de beslissing te laten heroverwegen.

Om bezwaar in te dienen, dient u binnen zes weken na ontvangst van het besluit een bezwaarschrift in te dienen bij het UWV. Het is belangrijk om dit binnen de gestelde termijn te doen, anders kan uw bezwaar niet-ontvankelijk worden verklaard.

Bij het opstellen van uw bezwaarschrift is het belangrijk om duidelijk en specifiek aan te geven tegen welk besluit u bezwaar maakt en op welke gronden. Vermeld in uw bezwaarschrift ook uw persoonlijke gegevens, zoals uw naam, adres en burgerservicenummer, en voeg een kopie van het besluit toe waar u bezwaar tegen maakt.

In uw bezwaarschrift kunt u uw argumenten uiteenzetten waarom u het niet eens bent met de genomen beslissing. Onderbouw uw bezwaren met relevante feiten, documenten en eventueel medische verklaringen of andere bewijsstukken die uw standpunt ondersteunen. Wees zo volledig en concreet mogelijk in uw bezwaarschrift.

Na het indienen van uw bezwaar zal het UWV uw zaak opnieuw beoordelen. Het bezwaar wordt behandeld door een andere medewerker dan degene die het oorspronkelijke besluit heeft genomen. Het UWV zal uw bezwaar zorgvuldig onderzoeken en alle relevante informatie en argumenten meewegen in de heroverweging.

Het kan zijn dat het UWV u uitnodigt voor een hoorzitting om uw bezwaar mondeling toe te lichten. Dit is een gelegenheid om uw standpunten nader toe te lichten en eventuele vragen te beantwoorden. U kunt ook iemand meenemen om u tijdens de hoorzitting bij te staan, zoals een familielid, vriend of een juridisch adviseur.

Na de heroverweging zal het UWV een nieuw besluit nemen en u hiervan op de hoogte stellen. Het kan zijn dat uw bezwaar gegrond wordt verklaard en dat het oorspronkelijke besluit wordt gewijzigd. Indien uw bezwaar ongegrond wordt verklaard, kunt u eventueel verdere stappen overwegen, zoals het indienen van beroep bij de rechtbank.

Het is raadzaam om juridisch advies in te winnen bij het indienen van een bezwaar. Een juridisch specialist kan u helpen bij het opstellen van een sterk bezwaarschrift en u begeleiden tijdens het proces.

Heeft u een UWV besluit over een uitkering ontvangen en wilt u daartegen een bezwaarschrift indienen? Onze advocaat socialezekerheidsrecht helpt u met het bezwaar. Neem direct contact op.

Over ons
Referenties


Deel dit via:
Facebooktwitterlinkedinmail