sg3949AaGg

Verzoek vervallenverklaring schriftelijke aanwijzing jeugdbeschermer

De jeugdbeschermer, medewerker van de Gercertificeerde Instelling (GI), kan een schriftelijke aanwijzing geven aan de ouders van een kind onder OTS of dat uit huis is geplaatst. In de schriftelijke aanwijzing word een instructie opgenomen (bijvoorbeeld om zorg te accepteren) of een omgangsregeling. Als u het niet eens bent met de schriftelijke aanwijzing kan binnen …

Verzoek vervallenverklaring schriftelijke aanwijzing jeugdbeschermer Lees verder »

Wat als ik geen WIA uitkering krijg?

Als het UWV beslist dat u meer dan 65% van uw oude inkomen kunt verdienen, en dus minder dan 35% arbeidsongeschikt bent, dan krijgt u geen WIA uitkering. De verzekeringsarts stelt uw beperkingen vast in een Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) en daarmee gaat de arbeidsdeskundige geschikte functies zoeken in een database. De arbeidsdeskundige berekent daarmee …

Wat als ik geen WIA uitkering krijg? Lees verder »

Hebt u voor 1 januari 2017 een boete gekregen van UWV of gemeente?

Het UWV, de SVB en de gemeente moeten uitkering terugvorderen als teveel uitkering is betaald. Dat kan het geval zijn als er sprake is van schending van de inlichtingenplicht. Het UWV of de gemeente kan van terugvordering afzien als er sprake is van een dringende reden. Er moeten dan bijzondere omstandigheden zijn. Vaak wordt er …

Hebt u voor 1 januari 2017 een boete gekregen van UWV of gemeente? Lees verder »

Wanneer krijgt uw werknemer een WIA-uitkering (WGA / IVA)?

Nadat uw werknemer twee jaar ziek in dienst is of na twee jaar een Ziektewet-uitkering beoordeelt het UWV of de werknemer in aanmerking komt voor een WIA-uitkering (WGA of IVA). Maar hoe beoordeelt het UWV deze WIA-aanvraag? Hoe meer lichamelijke of psychische klachten, hoe hoger het arbeidsongeschiktheidspercentage? Je zou het wel denken. Maar zo werkt …

Wanneer krijgt uw werknemer een WIA-uitkering (WGA / IVA)? Lees verder »

Wat moet ik doen als mijn werknemer de verzuim voorschriften niet naleeft?

Als werkgever heeft u controlevoorschriften (in overleg met de arbodienst of bedrijfsarts) opgesteld. Daaraan moeten de werknemer zich strikt houden om zijn recht op loondoorbetaling te houden. Een werknemer heeft in beginsel recht op twee jaar loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid. Loonopschorting versus loonstopzetting Als uw werknemer zich niet aan de controlevoorschriften houdt en u dus niet …

Wat moet ik doen als mijn werknemer de verzuim voorschriften niet naleeft? Lees verder »

Wat moet ik doen als mijn werknemer zich ziek meldt?

Als uw werknemer zich ziek meldt, moet u diverse dingen doen. U bent namelijk verantwoordelijk voor het verzuimbeleid en re-integratie gedurende de eerste twee (of drie) jaren van arbeidsongeschiktheid. U moet de ziekmelding registreren en verwerken. Ook zult u een aantal vragen moeten stellen. Hier is een spanningsveld met het recht op privacy van de …

Wat moet ik doen als mijn werknemer zich ziek meldt? Lees verder »