Arbeidsongeschiktheid en re-integratie

VDG advocatuur is een advocatenkantoor gespecialiseerd in arbeidsongeschiktheid en re-integratie. Wij staan u bij met begeleiding en advies op het gebied van de arbeidsongeschikte en zieke werknemer, verzuimbegeleiding en diens re-integratie.

Op het snijvlak tussen arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht gaan wij verder waar anderen ophouden. Wij zijn gespecialiseerd in de eerste twee ziektejaren (of met een loonsanctie: de eerste drie ziektejaren). Met ons juridisch advies zorgt u ervoor dat u voldoet aan alle wettelijke vereisten in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter tijdens arbeidsongeschiktheid, ziekte, verzuimbegeleiding en re-integratie.

Hiermee is het mogelijk te voorkomen dat het UWV een loonsanctie oplegt of dat u 10 jaar moet doorbetalen als een WGA-uitkering wordt toegekend aan uw werknemer.

Advies en begeleiding op locatie is mogelijk.

Neem contact op om uw mogelijkheden te bespreken.
Over ons

Referenties
Contact


Deel dit via:
Facebooktwitterlinkedinmail