Aanzegplicht

Werkgever heeft aanzegplicht bij tijdelijk arbeidscontract
Het arbeidsrecht en ontslagrecht wordt en is vanaf 2015 en 2016 aanzienlijk gewijzigd. De nieuwe wet heet Wet Werk en Zekerheid (WWZ).

In dit artikel behandel ik kort de wijzigingen ter zake de aanzegplicht bij aflopen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst.

Klik hier voor het document met alle relevante wijzigingen.

Vanaf 2015 heeft de werkgever een aanzegplicht. Als een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd afloopt, moet werkgever minimaal 1 maand voor de einddatum een brief sturen aan werknemer.

In de brief moet werkgever meedelen of hij het arbeidscontract wel of niet wil verlengen. Als hij het wel wil verlengen moet hij ook de voorwaarden voor het verlengde contract vermelden.

De aanzegplicht is van toepassing op arbeidscontracten vanaf 6 maanden. Ook op contracten zonder einddatum, zoals arbeidsovereenkomsten voor projecten.

Dit betekent dat de werkgever geen aanzegplicht heeft bij een arbeidsovereenkomst tót 6 maanden. Ook geldt er geen aanzegplicht voor een uitzendovereenkomst met een uitzendbeding.

Boete bij geen of te late aanzegging
Als een werkgever niet strikt de aanzegplicht in acht neemt, moet werkgever een boete van 1 maand salaris betalen aan werknemer . Bij te late aanzegging moet hij de boete naar rato betalen.

Heeft uw werkgever niet voldaan aan de aanzegplicht of heeft u een ander conflict met uw werkgever?
Neem dan contact op via de website, of bel direct: 0546-890110.


Deel dit via:
Facebooktwitterlinkedinmail