Aanvraag WIA uitkering

Als u door ziekte of een handicap niet meer kunt werken, kan het aanvragen van een WIA-uitkering bij het UWV u helpen financiële ondersteuning te krijgen. De WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) is bedoeld voor mensen die door langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid niet meer in staat zijn om hun werk uit te voeren.

Om een WIA-uitkering aan te vragen, zijn er enkele stappen die u moet volgen. Allereerst is het belangrijk om te weten dat u in de meeste gevallen minimaal 104 weken (twee jaar) ziek moet zijn voordat u in aanmerking komt voor een WIA-uitkering. Gedurende deze periode ontvangt u mogelijk een ziektewetuitkering via uw werkgever of het UWV.

Zodra u de twee jaar ziekte heeft bereikt, kunt u een aanvraag indienen bij het UWV. Dit kunt u doen door contact op te nemen met uw arbeidsdeskundige bij het UWV of door het invullen van het aanvraagformulier op de website van het UWV. Het is belangrijk om alle benodigde informatie en documenten bij uw aanvraag te voegen, zoals medische rapporten, verslagen van behandelingen en andere relevante documentatie.

Na het indienen van uw aanvraag zal het UWV uw situatie beoordelen. Een verzekeringsarts zal uw medische gegevens beoordelen en een inschatting maken van uw arbeidsongeschiktheid. Daarna zal een arbeidsdeskundige kijken naar uw resterende verdiencapaciteit en de mogelijkheden voor passend werk. Op basis van deze beoordeling zal het UWV beslissen of u in aanmerking komt voor een WIA-uitkering.

Het is belangrijk om geduldig te zijn tijdens dit proces, omdat de beoordeling en afhandeling van uw aanvraag enige tijd kunnen duren. Het UWV zal u op de hoogte houden van de voortgang en u informeren over eventuele vervolgstappen die u moet nemen.

Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, zal het UWV de hoogte van uw WIA-uitkering bepalen op basis van uw arbeidsongeschiktheidspercentage en uw laatstverdiende inkomen. Het kan zijn dat u in aanmerking komt voor een WGA-uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) of een IVA-uitkering (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten), afhankelijk van uw situatie.

Wordt uw aanvraag afgewezen, dan kunt u daartegen in bezwaar gaan. Wij kunnen u daarbij helpen op basis van onze expertise.

Heeft u een UWV besluit over een WIA-uitkering ontvangen en wilt u daartegen een bezwaarschrift indienen? Onze advocaat socialezekerheidsrecht helpt u met het bezwaar. Neem direct contact op.

Over ons
Referenties


Deel dit via:
Facebooktwitterlinkedinmail